Burse Erasmus

Rezultate selecție Erasmus+

Afis mobilitati studiu Erasmus Civis 2023 - 2024

Afis mobilitati studiu Erasmus FSAS 2023 - 2024

Lansarea Selecției Centralizate pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru semestrul întâi al anului academic 2022-2023

Lansarea Selecției Centralizate pentru mobilități de studii Erasmus

 

Rezultatele selecției pentru mobilități de studii ERASMUS 2021 – 2022

https://sas.unibuc.ro/assets/Erasmus/lista-studenti-bursieri-erasmus-2021-2022-fsas

 

Lansarea Selecției Centralizate pentru Mobilități de Studii Erasmus (semestrul al doilea 2020-2021)

https://sas.unibuc.ro/lansarea-selectiei-centralizate-pentru-mobilitati-de-studii-erasmus-semestrul-al-doilea-2020-2021

 

Lansare selectie stagii de practica Erasmus 2019-2020

Selectie-mobilitati-de-practica-2019-2020.pdf

 

Burse Erasmus 2019

Rezultate selectie Burse Erasmus 2019

 

Stagiile de practică Erasmus 2016-2017

O noua selectie pentru bursele Erasmus

Informatii aici: http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2

Afis_selectie_2016_FSAS_-_ERASMUS_Stagii_de_practica.pdf

Rezultate finale Erasmus 2016-2017

Erasmus.pdf

Rezultate selectie burse Erasmus 2016-2017

Lista_bursieri_ERASMUS_2016-2017_-_FSAS.pdf

SELECȚIE ERASMUS LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 2016 – 2017

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2016 - 2017 are loc la FSAS în data de 19 aprilie 2016, ora 10.00.

Dosarele pentru selecție se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate, pe baza de dosar si de interviu. Interviul se realizeaza in limba specificata in certificatul lingvistic care trebuie sa corespunda cu limba solicitata de universitatea la care se aplica. Daca un student aplica pentru 2 Universitati (prima si a doua optiune) ce solicita cunostinte de limba diferite (de ex. Italiana si turca), atunci candidatul trebuie sa prezinte certificate lingvistice care sa ateste cunostintele de turca si italiana si va sustine interviul atat in turca cat si in italiana.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Conf.univ.dr. Adrian Dan – adrian.dan@sas.unibuc.ro).

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

Criterii generale de selectie(criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata stagiului;
 • absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
 • promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină; la dosar trebuie sa existe un atestat de limba straina, conform cu cerintele bursei pentru care aplica studentul.
 • prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
 • prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
 • prezentarea unui program de studiu prevăzut pentru stagiu.

Precizăm că în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

După selecția din facultate, 2 iunie 2016este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ (BE+) al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

Precizări:

 • Studenții din anul I (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
 • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea,
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat BE+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2016 - 2017, este:

 • Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croatia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croatia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia: 500 € / una
 • Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia: 450 € / una

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

SOCIOLOGIE_SI_ASISTENTA_SOCIALA_destinatii_studenti___2016-2017.pdf

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala