Prof. univ. dr. Valentina Ioana Rujoiu

rujoiu.png

PRODECAN

E-mail: valentinarujoiu@yahoo.com

Domenii de interes: Violenţă domestică; Tehnici de intervenţie şi metode în situaţie de criză; Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual; Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc; Planificare familială.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.

Două lucrări reprezentative(cărţi sau articole): Vest şi est: cultura violenţei şi emoţiile sociale (2010) (coautor). Editura a.s.e., Bucureşti; Violenţa în familie: între percepţie socială şi asumare individuală (2012). (coeditor). Editura A.S.E. Bucureşti

Cursuri predate în acest an: Violenţa în relaţia de cuplu: abordare interculturală (L.), Metode şi tennici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual (L.), Planificare familială (L.), Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză (M.), Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc (M.)

Domenii prioritare pentru licenţă: Violenţă domestică; Familia în situaţie de risc; Politici sociale centrate pe familie şi copil.

RESURSE:

Orar:  Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala