Lect. univ.dr. Valeriu Fîrţală

v-firtala.png

DATE DE CONTACT:

Email: valeriu.firtala@unibuc.ro

Ore de consultație: Luni: orele 12 -14, Schitu Măgureanu nr.9, sala 403.

Domenii de interes: Probațiune; Protecția internatională a drepturilor omului; Drept social, Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2007, Universitatea din București, doctor în sociologie.

Două lucrări reprezentative: Legislație în asistența socială, Editura pentru Științe Naționale, București, 2002; Instrumente internaționale cu impact asupra probațiunii, in Probațiunea-Teorii, legislație și practică, Editura Polirom, București, 2011.

Cursuri predate în acest an: Drepturile omului și diversitate culturală(L), Instrumente europene cu impact asupra activității de probațiune(M), Sistemul sancționator.Roluri procedurale ale consilierului de probațiune(M), Legislație în asistența socială(L), Noțiuni introductive de legislație a muncii(L).

Domenii prioritare pentru licenţă: Probațiune; Protecția internațională a drepturilor omului; Drept social; Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Legislație în asistența socială; Reglementări europene privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala