Lector univ. dr. Theodora Doina Ene

theo-ene.png

DATE DE CONTACT:

Email: theoed@gmail.com

Ore de consultație: Marți: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr.1, cam. 513.

Domenii de interes: Servicii de asistență socială; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea din București.

Două lucrări reprezentative: Website-ul corporatist – instrument de promovare a culturii organizaționale. Ed. Univ. din București, 2013; Cultura organizațională și elementele ei constitutive în Buzducea, D. (coord.) – Asistența socială a grupurilor de risc, Ed. Polirom, Iași.

Cursuri predate în acest an: Introducere în managementul resurselor umane (L), Managementul voluntariatului și RSC (L), Managementul proiectelor de asistență socială (L), Inițiative private în asistență socială (M), Managementul serviciilor de probațiune și organizațiilor conexe (M).

Domenii prioritare pentru licenţă: Managementul serviciilor de asistență socială; Managementul proiectelor; Resurse umane.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala