Conf. univ. dr. Ana Rădulescu

arad.jpg

DATE DE CONTACT:

Email: ana.radulescu@gmail.com

Ore de consultație: Marți: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr. 9, Birou Profesori, Etaj 4.

Domenii de interes: Dezvoltarea profesiei și a serviciilor de asistență socială; Coaching și supervizare profesională în asistența socială; Management de caz și instrumentarea cazurilor în asistența socială; Management organizațional și dezvoltare strategică; Dezvoltare și implementare proiecte sociale internaționale; Cooperare internațională; Cercetare socială; Consiliere vocațională și servicii de acces pe piața muncii; Economie socială.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2005, Universitatea București, doctor în sociologie.

Două lucrări reprezentative: Asistența socială: un răspuns la problematica grupurilor de risc (2010), Consilierea vocaţională – un serviciu necesar în asistenţa persoanelor vulnerabile (2012), Shaping the role and the public image of social workers in Europe in „Social Work: Making a World of Difference”, IFSW.

Cursuri predate în acest an: Management de caz în asistență socială (L), Introducere în asistență socială (L), Coaching și mentorat în asistența socială (L), Metode de intervenție în cazurile de violență domestică (M).

Domenii prioritare pentru licenţă: Asistență socială: profesie și servicii de asistenta sociala, economie socială, consiliere vocatională și acces pe piața muncii; Violența domestică; Impactul legislației naționale asupra serviciilor sociale și asupra grupurilor vulnerabile.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala