Metodologie acordare burse
 
Calendar acordare burse
 
Repartizare burse 2016-2017
 
Criterii departajare acordare burse 2016-2017
 
Bursă socială
Studenţilor care nu beneficiază de burse de studiu li se pot acorda, la cerere, burse sociale, în funcţie de situaţia materială a fiecărei familii.
 
Bursă de studiu
Criteriul de acordare a bursei de studiu este media generală obţinută în anul precedent, iar pentru studenţii din anul I se ia în calcul nota de la admitere.
 
Burse Erasmus
Pentru anul universitar 2014/2015, în cadrul Facultății noastre sunt finanţate 12 burse, cu durata maximă a stagiului de 4 luni (un semestru). Sunt eligibili studenţii integralişti (licenţă, master, doctorat), având media şcolara minimă 8,00 (din anii anteriori de studii, inclusiv din semestrul I al anului 2013/2014).
 
Burse de performanţă ştiinţifică
Pagina in curs de actualizare
 

Important