Lector univ. dr. Smaranda Witec

smaranda-witec.png

PRODECAN

E-mail: smaranda.witec@gmail.com

Ore de consultatie: Miercuri: orele 14 -16, Schitu Magureanu, nr. 9, SALA Cancelarie 2.

Domenii de interes: Deontologie; Solicitanţi de azil şi refugiaţi; Protecţia copiilor; Asistenţa delincvenţilor; Antreprenoriat social; Nevoi emergente; Leadership.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2013, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.

Două lucrări reprezentative: Consiliere în asistenţa socială (coord. Dumitraşcu, Hanibal, 2012); Asistenţa socială a grupurilor de risc (coord. Buzducea, Doru, 2010).

Cursuri predate în acest an: Etică în asistenţă socială (licenţă), Asistenţa socială a refugiaţilor(licenţă), Asistenţa refugiaţilor şi a comunităţilor multietnice(master), Etică şi deontologie în probaţiune(master).

Domenii prioritare pentru licenţă: Deontologie profesională; Asistenţa socială a solicitanţilor de azil şi a refugiaţior; Protecţia copilului; Antreprenoriat social.

RESURSE:

Orar:  Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala