Tabere studentesti

Tabere studențești 2023

borderouri-pe-serii-2023-sas-vraja-marii-costinesti-6

borderouri-pe-serii-2023-sas-vraja-marii-costinesti-8

borderouri-pe-serii-blank-2023-sas-azur-costinesti-4

borderouri-pe-serii-blank-2023-sas-azur-costinesti-7

borderouri-pe-serii-blank-2023-sas-corsa-costinesti

borderouri-pe-serii-blank-2023-sas-delta-1

borderouri-pe-serii-blank-2023-sas-munte-4

borderouri-pe-serii-blank-2023-sas-munte-7

lista-alocare-pe-serii-5-iulie-2023

pv-alocare-locuri-5-iulie-2023-fsas

 

Listele studenților selectațI șI rezerve pentru locuri în tabere 2023

Proces verbal selecție beneficiari șI rezerve pentru locuri în tabere 2023

 

Lista studenţilor care au depus cereri pentru programul tabere studenteşti 2023

Numar locuri sociologie si asistenta sociala

 

Anunt

·  Comisia de selecție Tabere 2023 se va întruni in 19 iunie 2023.

· Întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora: 16.06.2023.

· Contestațiile se pot depune fizic sau prin email, pe adresa de email a secretarelor responsabile de anul dumneavoastra, în perioada 21-23.06.2023.

· Comisia de contestație Tabere 2023 se va întruni în 26 iunie 2023, dacă va fi cazul.

Comisia de selectie tabere 2023

Comisia de contestatii tabere 2023 

 

· Repartizarea studenților selectați, pe perioade și locații, va avea loc FIZIC î5 iulie 2023, ora 10.00, la sediul Facultății de Sociologie si Asistenta Sociala din Schitul Magureanu nr.9, etaj 2, sala 302. Prezența fizică a studenților selectați este obligatorie.

Cererea individuală pentru ocuparea unui loc in tabără (Anexa nr. 4) se va depune/transmite secretarelor de an, fizic/prin email, format pdf (cu denumirea Nume_Prenume_Cerere_Anexa 4_Tabere 2023_SAS) în perioada 24.05 – 14.06.2023, însoțite de:

1. copii actele doveditoare – unde este cazul ( documentele justificative care  atestă situația rezultatelor deosebite obținute la învățătură, implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a)

2. obligatoriu copie CI sau pașaport;
3. copie carnet de student/ legitimație de student, vizat/-ă pentru anul universitar 2022-2023.

4. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de beneficiarul locului de tabără (Anexa 7.1), fizic sau prin email, format pdf (cu denumirea Nume_Prenume_Declarație de consimtamant_Anexa 7.1_Tabere 2023_SAS).

MO - partea I nr. 407bis tabere studentesti

Anexa 4 cerere tabere studentesti 2023 nume prenume student

Anexa 7.1 declaratie consimtamant nume prenume student

 

Tabere studențești 2022

Borderou seria 3

Borderou seria 4 Partizani

Borderou seria 4 Predeal

Borderou seria 5

Lista finala studenti beneficiari tabere

Proces verbal alocare locuri tabere

 

Perioade și locații Tabere SAS 2022

Lista selectie 13 iulie 2022

PV selectie tabere 13 iulie 2022

Facultății de Sociologie și Asistență Socială i-au fost alocate 18 de locuri în taberele studențești, în perioada vacanței de vară 2022. 

Comisia de selecție Tabere 2022 se va întruni in 13 iulie 2022, ora 12.00

Comisia de contestație Tabere 2022 se va întruni în 18 iulie 2022, ora 12.00 dacă va fi cazul.

Repartizarea studenților selectați, pe perioade și locații, va avea loc online, în 28 iulie 2022, ora 12.00Prezența online a studenților selectați este obligatorie.

Pană la data  25 iulie 2022 toți  studenții care au depus cererea pentru Tabere 2022 vor avea obligația să transmită la adresa de email contact@as-sas.ro Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de beneficiarul locului de tabără, salvata cu denumirea: Nume_prenume_Declarație de consimtamant_anexa 7.1_Tabere 2022_SAS. Mentionati la subiect email: Declaratie consimtamant Tabere 2022

Link-ul de conectare la repartizarea online va fi transmis studenților selectați la o dată ulterioară, la emailul menționat în cerere.

Declaratie de consimtamant anexa 7.1

Lista cereri de afisat 12-iulie-2022

 

Cererea individuală pentru ocuparea unui loc in tabără (Anexa nr. 4), se va depune/transmite secretarelor de an, fizic/prin email, în perioada 6 -10 iulie 2022, însoțită de:

1. obligatoriu - copii actele doveditoare ( documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) );
2. obligatoriu copie CI sau pașaport;
3. copie carnet de student/ legitimație de student, vizat/-ă pentru anul universitar 2021-2022 (daca nu le are pana pe 10 iulie, studentul se va asigura ca pana la data de 25 iulie 2022 își va viza carnetul de student/ legitimația de student pentru anul universitar 2021-2022 si va prezenta o copie la alocarea locurilor - fără aceasta nu se poate aloca locul in tabără).

Locuri alocate FSAS

Metodologie tabere studentesti 2022

Anexa nr. 4 la cerere individuala tabere 2022

Anexe metodologie tabere studentesti 2022

Adresa UB

Comisia de selectie tabere 2022

Comisia de contestatie tabere 2022

 

Tabere studentesti 2021:

Lista finala beneficiari tabere 2021-29-iulie 2021-fsas

Borderouri finale 29-iulie-2021-fsas-2021

 

 

Anunt suplimentare locuri Tabere 2021

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de Tabere studenţeşti 2021 anunţă că numărul total de locuri în tabere alocat Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a fost suplimentat cu 5 locuri, astfel încât toți studenții care au depus cerere pot beneficia de un loc în tabără. Întâlnirea pentru repartizarea locurilor va avea loc online în data de 29 iulie, ora 13.00. Prezența studenților selectați este obligatorie, pentru confirmarea locului, perioadei și locației. Alegerea locației și perioadei se va face în ordine, de la 1 la 25.Link-ul pentru conectare va fi transmis studenților selectați la adresele de email completate la depunerea cererii pentru loc în Tabere 2021. Cei ce nu au depus la dosar copii CI/ pașapoarte si copii legitimație de student/carnet de student vizate la zi, sunt rugați să le pregătească pentru data de 29 iulie, ora 13.00.

 Anunt numar de locuri, serii si perioade

PV selectie suplimentare 23 iulie 2021

 

 

A fost realizată selecția pentru cele 20 de locuri în Tabere 2021, alocate Facultății noastre. Anexăm procesul-verbal și listele studentilor selectați și rezerve. Întâlnirea pentru repartizarea locurilor va avea loc online în data de 29 iulie, ora 13.00. Prezența studenților selectați este obligatorie, pentru confirmarea locului, perioadei și locației. Link-ul pentru conectare va fi transmis studenților selectați la adresele de email completate la depunerea cererii pentru loc în Tabere 2021, în pre-ziua selecției. Cei ce nu au depus la dosar copii CI/ pașapoarte si copii legitimație de student/carnet de student vizate la zi, sunt rugați să le pregătească pentru data de 29 iulie.

Proces verbal selectie

 

 

Facultății de Sociologie și Asistență Socială i-au fost alocate 20 de locuri în taberele studenţeşti, în perioada vacanței de vară 2021. Comisia de selecție Tabere 2021 se va întruni in 15 iulie 2021, ora 13.00. Comisia de contestație Tabere 2021 se va întruni în 20 iulie 2021, ora 13.00 dacă va fi cazul. Repartizarea studenților selectați, pe perioade și locații, va avea loc online, în 29 iulie 2021, ora 13.00. Prezența studenților selectați este obligatorie. Link-ul de conectare va fi transmis studenților selectați la o dată ulterioară.

Adresa rectorat

Comisia de selectie tabere 2021

Comisia de contestatii tabere 2021

Cererea individuală pentru ocuparea unui loc in tabără ( Anexa 4, pagina 16 - Anexa-omts 432 metodologie tabere studentesti 2021 ), se va depune/transmite secretarelor de an, fizic/prin email, în perioada 6-11 iulie 2021, însoțită de:
1. copii actele doveditoare (pentru cazuri sociale sau voluntariat/excelentă etc.);
2. copie CI sau pașaport;
3. copie carnet de student/ legitimație de student, vizat/-ă pentru anul universitar 2020-2021.

Adresa 1540

Anexa omts 432 metodologie tabere studentesti 2021

Anexe metodologie tabere studentesti 2021

Omts 432 metodologie tabere studentesti 2021

 

Tabere studentesti 2019:

Borderouri-pe-serii-site.pdf

Numar-de-locuri-si-locatii-pe-serii-fsas-2019.pdf

Proces-verbal-24-iunie-2019.pdf

Lista-studenti-repartizati-tabere-2019-sas-final-24062019.pdf

Lista-selectie-tabere-2019.pdf

Proces-verbal-selectie-tabere-2019.pdf 

Comisia de selecţie pentru Tabere 2019 se va intruni marti, 4 iunie 2019. Rezultatele vor fi afisate pana la data de 7 iunie.

Din data de 7 iunie 2019, timp de 48 de ore se pot depune/trimite contestaţii, inclusiv prin email, iar în data de 12 iunie 2019 se întruneşte comisia de contestaţii, dacă este cazul.

Lista finală va fi afişată până la data de 14 iunie, ora 16.00.

Repartizarea locurilor în Tabără 2019 - pe perioade şi locaţii - va avea loc în data de 24 iunie, ora 11.00, sala 201.

Studenţii care se vor regăsi pe lista finală vor avea asupra lor la repartizarea, obligatoriu, carnetul de student vizat la zi şi CI/BI/paşaport (amândouă,original şi COPIE).

Comisii-tabere-2019.pdf

Lista-studenti-inscrisi-tabere-21052019.pdf

Metodologia tabere studentesti 2019.pdf

Ordin 513 - metodologie tabere studentesti 2019.pdf

Anexe la metodologia taberelor studentesti 2019-1.pdf

Anexa 2.pdf

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala