Repartizare burse 2016-2017

Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala

BURSE AN UNIVERSITAR 2016 – 2017

Fondul de burse atribuit facultatii noastre = 141.938 lei/luna
Repartizarea fondului:
Burse sociale 30% = 118 burse x 360 lei = 42.480 lei
Burse de studiu 70% = 237 burse x 420 lei = 99.540 lei
(din care: 129 burse studii de licenta si 108 burse studii de master)
TOTAL = 142.020 lei

Studii universitare de licenta

Programul de studii Nr.studenti buget an I Nr. Burse atribuit Nr.studenti buget an II Nr. Burse atribuit Nr.studenti buget an III Nr. Burse atribuit
Antropologie 27 4 27 4 21 3
Resurse umane 40 5 53 7 42 6
Sociologie 130 18 135 18 126 17
Asistenta sociala 120 16 119 16 114 15
Total 317 43 334 45 303 41
Total studenti licenta = 954 Nr. total burse = 129

Studii universitare de master

Programul de studii Nr.studenti buget an I Nr. Burse atribuit Nr.studenti buget an II Nr. Burse atribuit
 Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala 16 2 15 2
 Cercetare sociologica avansata 15 2 0 0
Research in Sociology 8 1 8 1
Politici publice si management in administratia publica 15 2 17 2
Devianta sociala si criminalitate 36 5 31 4
Managementul resurselor umane 57 9 66 10
Sociologia consumului si marketing 31 4 29 4
Sondaje de opinie, marketing si publicitate 30 4 29 4
Studii de securitate 45 6 37 5
Consiliere in Asistenta sociala 37 5 34 5
Prevenirea si combaterea consului ilicit de droguri 26 4 18 2
Probatiune 27 4 31 4
Managementul serviciilor sociale si de sanatate 39 5 29 4
Grupuri de risc si servicii sociale de suport 33 4 32 4
Total 415 57 376 51
Total studenti master = 791 Nr. Total burse = 108
Comisia de atribuire a burselor
  • Președinte – Prodecan - Conf.univ.dr. Valentina Rujoiu
  • Membru – Secretar șef – Monica Badea
  • Membru – student – Bianca Alexandra Cone
  • Membru – student – Alexandru Dogaru
  • Membru – student – Adriana Pantelimon
  • Membru – student - Alexandra Horhocea
  • Membru – student – Andreea Voicu

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala