Burse

Criterii departajare acordare burse 2016-2017

La Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala bursele se acordă studenţilor în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor în Universitatea din Bucureşti şi a criteriilor interne, aprobate în şedinţa de coordonare a facultăţii din 24 octombrie 2016, după cum urmează:

Bursă socială

Studenţilor care nu beneficiază de burse de studiu li se pot acorda, la cerere, burse sociale, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

Bursă de studiu

Criteriul de acordare a bursei de studiu este media generală obţinută în anul precedent, iar pentru studenţii din anul I se ia în calcul nota de la admitere.

Burse de performanţă ştiinţifică

Se acordă studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii, luându-se în considerare, atât criteriul mediei, cât și performanța științifică, conform următoarelor categorii de activități punctate:

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala