Criterii departajare acordare burse 2016-2017

La Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala bursele se acordă studenţilor în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor în Universitatea din Bucureşti şi a criteriilor interne, aprobate în şedinţa de coordonare a facultăţii din 24 octombrie 2016, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Nu se acorda burse de merit.

BURSE STUDIU

-se acorda strict in ordinea descrescatoare a mediilor in functie de fondul disponibil;

Criterii departajare la medii egale

Pentru studenţii din anul I (studii universitare de licenţă):

 • criteriul I: Media generala obtinuta la Bacalaureat ;
 • criteriul II: nota la Lb. romana (examen scris Bacalaureat);
 • criteriul III: situatie sociala defavarizata.

Pentru studentii din anul II (studii universitare de licenta):

 • criteriul I: Media examenului de admitere;
 • criteriul II: : media generala a examenului de Bacalaureat;
 • criteriul III: nota la Lb. romana (examen scris Bacalaureat).

Pentru studenții din anul III (studii universitare de licență):

 • Criteriul I: media de promovare a anului I;
 • Criteriul II: media examenului de admitere;
 • Criteriul III: media generala a examenului de Bacalaureat.

BURSE SOCIALE

-se aloca un fond de 30% din cel alocat facultății;

Ordinea de prioritate

 • studenţii integraliști orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri:
 • studenți integraliști bolnavi, conform Regulamentului de acordare a burselor
 • studenti integralisti a caror familie nu a realizat in cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar mediu brut pe membru de familie mai mare decat venitul minim pe economie

Criterii departajare la medii egale

Pentru studenții din anul anul I:

 • media de la examenul de admitere
 • media de la examenul de bacalaureat

Pentru studenții din anul anul II și III:

 • media anului de studiu 2014/2015
 • media din anul anterior
 • media obținută la examenul de admitere
 • media de la examenul de bacalaureat

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Nu se acorda burse de merit.

BURSE STUDIU

-se acorda strict in ordinea descrescatoare a mediilor in functie de fondul disponibil;

Criterii departajare la medii egale

Pentru studentii ciclului de studii universitare de master anul I:

 • criteriul I:media examenului de licență;
 • criteriul II: media generala de absolvire a studiilor de licenta;
 • criteriul III: nota obtinuta la interviu (admitere).

Pentru studentii ciclului de studii universitare de master anul II:

 • criteriul I: media examenului de admitere;
 • criteriul II: media examenului de licență;
 • criteriul III: media generala de absolvire a studiilor de licenta

BURSE SOCIALE

- se aloca un fond de 30% din cel alocat facultatii

ORDINEA DE PRIORITATE

 • studenţii integraliști orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri:
 • studenți integraliști bolnavi, conform Regulamentului de acordare a burselor
 • studenti integralisti a caror familie nu a realizat in cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar mediu brut pe membru de familie mai mare decat venitul minim pe economie.

Decan,
Prof.dr.Doru Buzducea

Comisie atribuire burse:

 • Președinte – Prodecan - Conf.univ.dr. Valentina Rujoiu
 • Membru – Secretar șef – Monica Badea
 • Membru – student – Bianca Alexandra Cone
 • Membru – student – Alexandru Dogaru
 • Membru – student – Adriana Pantelimon
 • Membru – student - Alexandra Horhocea
 • Membru – student – Andreea Voicu

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala