Sesiunea septembrie 2017

Calendar examene
Acte necesare

CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENTA/DISERTATIE)
INSCRIERI: 5 septembrie 2017 – ORELE 9,00 – 14,00 (SECRETARIAT)

EXAMEN DE LICENTA:
PROBA A (EXAMEN SCRIS) : 6 septembrie 2017
Afisarea rezultatelor : 7 septembrie 2017
Depunerea eventualelor constestatii : 7 septembrie 2017
Afisarea rezultatelor contestatiilor : 8 septembrie 2017
PROBA B (SUSTINEREA LUCRARII): 8 septembrie 2017

EXAMEN DE DISERTATIE : 8 septembrie 2016

Acte necesare înscrierii la examen de dizertație:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) , original si copie xerox**
 • diploma de bacalaureat și licenţă (pentru examenul de disertatie) – original si copii Xerox**
 • certificat de naştere – original și copie xerox** (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – original si copie xerox** (dacă este cazul);
 • copie xerox CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă/disertație*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării de licență/disertație*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie, semnat de profesorul coordonator – lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie încărcată şi electronic la următoarea adresă: http://sas.unibuc.ro/index.pl/instructiuni_pentru_predarea_lucrarii_de_licenta_in_format_electronic şi http://sas.unibuc.ro/index.pl/?op=initPDform (în perioada înscrierilor)

*fișa de înscriere la licență/disertație, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.
** original și copii xerox în vederea certificarii conform cu originalul

Planificarea sustinerii lucrarii de disertatie

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala