SELECȚIE ERASMUS LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2018 – 2019

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - Departamentul Relații Internaționale  - Biroul ERASMUS+

Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, 050107, București
Tel.: 021 307 73 23 / 24 / 83, Fax: 021 313 46 20; contact@erasmus.unibuc.ro , www.unibuc.eu

SELECȚIE ERASMUS LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2018 – 2019

Interviul ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2018 - 2019 are loc la FSAS în data de 12 aprilie 2018, ora 12.00. Pentru anul academic 2018-2019 FSAS are alocate 10 burse ERASMUS.

Dosarele pentru selecție se depun la Secretariatul FSAS în intervalul 14 Martie - 04 Aprilie 2018. Selecția este realizată la nivelul FSAS, pe baza dosarului depus și a unui interviu într-o limbă străină (la alegerea candidatului, în conformitate cu cerințele universității străine pentru care aplică).

Interviul se realizează în limba specificată în cerințele universității pentru care studentul aplică. Dacă un student aplică pentru 2 Universități (prima și a doua opțiune) ce solicită cunostințe de limbă diferite (de ex. italiană și turcă), atunci candidatul va susține interviul atât în turcă cât și în italiană.

Candidatii declarati admisi vor trebui să depună la dosarul final (UB) un certificat lingvistic care să ateste nivelul de cunoaștere al limbii străine conform cu cerințele universității pentru care studentul a aplicat.
Certificatele lingvistice sunt luate în considerare doar dacă sunt eliberate de o instituție specializată (de ex. British Council, Institutul Francez, Institutul Cervantes, alte instituții abilitate), sau de către Facultăți de limbi străine (dacă candidatul a mai terminat o facultate cu profil limbă străină), sau un liceu bilingv și deține atestatul corespunzător.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate.
(Conf.univ.dr. Adrian Dan – adrian.dan@sas.unibuc.ro).
Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

Criterii generale de selectie:

 • calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata stagiului (cursuri la zi);
 • absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
 • promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină; la dosar trebuie sa existe un atestat de limba straina, conform cu cerintele bursei pentru care aplica studentul.
 • prezentarea unei scrisori de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
 • prezentarea unui program de studiu prevăzut pentru stagiu.

Precizăm că în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

După selecția făcută de FSAS, 14 Iunie 2018 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ (BE+) al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

Precizări:

 • Studenții din anul I (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
 • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea,
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat BE+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2017 - 2018, este:


 • Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia - 500 € / una
 • Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria - 450 € / una

STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE – “GRANT ZERO”:

 •  Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție și vor fi precizați separat în liste.
 • În acest caz, nu trebuie depășit numărul posibil de studenți pentru o destinație (total titulari, rezerve și „grant zero” = numărul precizat pe un rând din tabelul conținând acordurile bilaterale).
 • Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (”grant zero”), acest lucru este posibil și trebuie comunicat de urgență la Biroul Erasmus+.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

Destinatiile studenti ERASMUS 2018-2019 le gasiti aici

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala