Planificarea interviului - admitere master iulie 2015

Admitere studii universitare de master – sesiunea iulie 2015

* Media de admitere la master se calculează astfel:

  1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
  2. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  3. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
  4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

In functie de locurile ramase disponibile, facultatea va organiza concurs de admitere si in sesiunea septembrie 2015

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 7 (sapte)

CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

  • Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
  • Criteriul II – media examenului de licenta
  • Criteriul III – media generala a anilor de studii.

CALENDARUL ADMITERII:

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2015

Concurs de admitere (interviu): 20 iulie 2015

Afișarea rezultatelor: 21 iulie 2015

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 21 - 22 iulie 2015

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 22 iulie 2015

Confirmarea locului*: 22, 23, 24 iulie 2015

Data limită de afișare a rezultatelor: 28 iulie 2015

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala