Instructiuni proprii admitere licenta si master

INSTRUCȚIUNI PROPRII ADMITERE

 

Înscrierile la studiile universitare de licență și master se desfășoară în perioada 1 – 16 iulie 2020.

În sesiunea iulie/septembrie 2020, înscrierile se desfășoară online sau prin prezență fizică (pentru candidații ce prezintă situații motivate și justificate), între orele 9 – 14, iar sâmbătă și duminică între orele 9 - 12.

Cei care se înscriu online vor accesa platforma (accesibila pana la data de 15.07.2020, orele 23:59): http://admitere.sas.unibuc.ro/

Ghid admitere licenta

Ghid admitere master

Pentru cei care se prezintă la sediul facultății (cu respectarea normelor de distanțare socială), înscrierea se va realiza tot pe platforma de înscriere, cu asistența unui voluntar din facultate. Candidatul va prezenta actele necesare înscrierii intr-un dosar plic, pe suport de hartie. Candidatul nu poate intra în incinta facultății însoțit.

De asemenea, la adresa de mail: admitere@as-sas.ro și la numărul de telefon: 0720547788, candidații vor primi ajutor/suport pentru înscrierea pe platformă.

 

MENȚIUNI PENRU CANDIDAȚII CARE SE PREZINTĂ FIZIC LA ÎNSCRIERE:

Taxa de admitere poate fi achitată și la sediul facultății din strada Schitu Măgureanu nr.9, sala 2: prima înscriere= 150 de lei; a II-a înscriere= 100 de lei, a III-a și următoare înscrieri= 50 de lei pentru candidații care se înscriu fizic.

Candidații care se înscriu integral online beneficiază de o reducere de 25% din valoarea taxei.

Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, premii (I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de minister și locurile I, II, III la olimpiadele școlare naționale - din ultimii 2 ani - numai la domeniul pentru care solicită înscrierea trebuie să prezinte/încarce pe platformă diploma de olimpic și sunt scutiți de plata taxei de admitere pentru o specializare/program de studiu.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere se va prezenta, pe lângă cererea de scutire de taxă, unul dintre următoarele documente:

  • Copii certificate după certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
  • Adeverințe de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această situație);
  • Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, didactic auxiliar (în activitate sau pensionat) a susținătorilor legali;
  • Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București.

Candidatul poate beneficia de scutire de taxă numai pentru 1 (una) înscriere/an universitar.

Cererea și documentele doveditoare vor fi prezentate Comisiei Centrale de Admitere din facultate, secretariatul comisiei, care va elibera adeverința de scutire de taxă.

În cazul candidaților de etnie romă care solicită înscrierea pe locurile speciale, vor prezenta recomandare care să dovedească apartenența etnică de la partidele romilor de care aparțin.

După afișarea rezultatelor, candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita taxa de confirmare, în valoare de 500 de lei, care reprezintă o parte din taxa de școlarizare, restul de 1250 de lei urmând să fie achitat până la sfârșitul lunii octombrie, în contul: RO47RNCB0076010452620044 - deschis la filiala BCR- sector 5.

Toate cazurile speciale vor fi direcționate către Secretarul Comisiei Centrale de admitere și vor fi vizate de acesta.

COMISIA DE ADMITERE

Aici se pot descărca instrucțiunile

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala