Prof.dr Liviu Chelcea

DATE DE CONTACT:

E-mail: liviu.chelcea@sas.unibuc.ro

Ore de consultatie: Luni: 10 – 12, Schitu Magureanu nr 9, decanat

Domenii de interes: Antropologie urbană,Sociologia consumului,Rudenie şi case

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2004; University of Michigan

Două lucrări reprezentative(carţi sau articole): 2003, Ancestors, Domestic Groups and the Socialist State: Housing Nationalization and Restitution in Romania. Comparative Studies in Society and History. 45(4):714‐740. 2008, Bucureştiul postindustrial [Postindustrial Bucharest], Polirom.

Cursuri predate în acest an: Introducere în antropologie, Sociologia consumului şi cumpărării, Antropologie urbană.

Domenii prioritare pentru licenţă: oraşe, consum, case, mall-uri și piețe, metode etnografice, consum cultural.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala