Confirmari Licenta

CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2015.

PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA – INVATAMANT CU FRECVENTA – SE MAI POATE FACE CONFIRMAREA LOCULUI IN ZILELE DE 15 SI 16 SEPTEMBRIE (numai pentru candidatii care s-au inscris in sesiunea iulie 2015 – si care NU si-au retras dosarul ) si au medii, dupa cum urmeaza:

  1. Asistenta sociala – pana la media 6,00;
  2. Antropologie - pana la media 6,00;
  3. Sociologie - pana la media 6,00;
  4. Resurse umane – pana la media 8,00

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala