Conferința Internaționala de Asistență Socială (SWIC) 2018

Conferința Internaționala de Asistență Socială (SWIC) 2018
Provocările glocale ale asistenței sociale în educatie, practică și cercetare
8 – 9 Noiembrie 2018
Bucuresti, Romania

Apel pentru lucrări

Organizatori: Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București in colaborare cu Asociația Școlilor de Asistență Socială din România (ASSWR)
Data: 8-9 noiembrie 2018
Adresa: Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala (Str. Panduri, nr. 90, Sector 5, București)
Website-ul conferinței: www.swicub.com

La nivel internațional, asistența socială se află la intersecția diverselor influentț, fiind supusă presiunilor din exterior, dar și din interior. În același timp, aceste presiuni sunt întâlnite atât la nivel internațional, cât și local în educația în asistență socială, în practica asistenței sociale și, poate într-o măsură mai mică, în cercetarea în asistență socială. Câteva dintre aceste provocări sunt discutate mai jos și sunt propuse ca posibile puncte de pornire pentru contribuțiile propuse pentru prezentare la conferință:

  • La nivel educațional, provocările externe includ factori precum concentrare intensă pe indicatori de performanță pentru predare și învățare, cerința ca universitățile să-și adapteze programele de formare în asistență socială la cerințele pieței muncii, interferența politică și constrângerile bugetare. Provocările interne includ, dar nu se limitează la: implicarea în educație a utilizatorilor de servicii, tensiunea dintre educația generală și educația specializată în asistență socială, academizarea continuă a educației în asistență socială, pregătirea studenților pentru realitățile sociale în schimbare, atragerea studenților motivați în educația în asistentă socială și menținerea interesului studenților în practica asistenței sociale pentru post-calificare în practica asistenței sociale, etc.
  • Practica în asistență socială se află sub influența actorilor/factorilor externi sociali, economici și politici, fiind supusă reducerilor/constrângerilor bugetare, concentrării pe practica bazată pe dovezi, restrângerii politicilor sociale de asigurare a bunăstării, a luării deciziilor în funcție de ideologii, a practicii nespecializate, cu concentrare mai mare pe monitorizare și supraveghere și pe respectarea/asigurarea practicii etice și o imagine publică (uneori), mai degrabă, negativă a profesiei de asistent social. În cadrul practicii curente în asistență socială, provocările provin din realități precum diversitatea și apariția unor probleme/grupuri sociale noi, epuizarea profesională, confruntarea cu volum de lucru crescător în contextul bugetelor de austeritate, elaborarea instrumentelor și ghidurilor de practică sau frecventa lipsă de supervizare structurată a practicii.
  • În cercetarea în asistență socială, provocările externe sunt legate de factori precum finanțare în general redusă pentru cercetare socială, suprapunerea domeniilor de cercetare cu domenii conexe (de ex.: sociologie, sănătate, psihologie), în timp ce provocările interne se pot referi la dezvoltarea unor strategii de cercetare noi (mai specifice și/sau mai creative), strategii de cercetare participative care să includă utilizatorii de servicii, practicienii și alți actori implicați în procesul de cercetare, depășirea presiunilor crescute de valorificare academică/a publicării concluziilor cercetării în publicații mai puțin cunoscute/nespecializate, mai puține oportunități pentru publicații specializate în asistență socială decât în disciplinele conexe, etc.

Câteva dintre aceste provocări pot fi identificate numai la nivel local (de ex.: în funcție de nivelul de dezvoltare al educației în asistentă socială, al practicii sau cercetării într-o țară/regiune), în timp ce altele au o influență mai amplă, globală, asupra asistenței sociale. Tensiunea dintre nivelul global și cel local din oricare dintre domeniile mai sus menționate urmează a fi explorată de participanți în cadrul conferinței, pentru a surprinde mai bine provocările glocale ale asistenței sociale.
Sunt binevenite contribuțiile originale și riguroase științific de la cercetători, profesori, practicieni și studenți din științele sociale pe temele enumerate mai jos. Prezentările pot fi empirice, teoretice sau bazate pe practică. Acceptăm prezentări atât de la cercetători/specialiști cu experiență, cât și de la studenți la facultate, master și doctorat.


Domenii de interes:
Desfășurarea conferinței este împărțită în funcție de 3 domenii principale din perspectiva provocărilor interne și externe:
1. Provocările globale/locale ale educației în asistentă socială
2. Provocările globale/locale ale practicii în asistentă socială
3. Provocările globale/locale ale cercetării în asistentă socială


Termene de predare
Depunerea rezumatelor: 1 septembrie 2018
Informarea participanților: 15 septembrie 2018
Termen limita de înregistrare: 6 octombrie 2018
Perioada de desfășurare a conferinței: 8-9 noiembrie 2018
Depunerea textului complet: 1 februarie 2019


Publicarea lucrărilor
Toate lucrările depuse la SWIC 2018 trebuie să fie redactate în limba engleză (rezumatele și textele complete). Acestea vor fi evaluate printr-un proces de peer-review.

Lucrările complete care vor fi acceptate după procesul de peer-review vor fi publicate într-un număr special al Revistei de Asistență Socială/The Social Work Review (revistă indexată în baze de date internaționale).

Instrucțiuni pentru autori
Tipurile de prezentări includ lucrări individuale sau in coautorat, prezentări de afișe și organizarea de ateliere. Lucrările vor fi selectate în funcție de criterii precum: respectarea temei conferinței, relevanță, actualitatea subiectului.

Înregistrare
Înregistrarea este deschisă in prezent. Pentru a vă înregistra vă rugăm să completați Formularul de depunere.
Rezumatele depuse trebuie să cuprindă următoarele:
- Titlul prezentării
- Numele și afilierea autorului (autorilor)
- 3-5 cuvinte-cheie
- Cuprinsul rezumatului (300 de cuvinte sau mai puțin, maxim 3000 de caractere) ar trebui să respecte pe cât posibil structura de mai jos:

  • Context
  • Obiectivul cercetării
  • Metodologie
  • Rezultate principale și/sau implicații pentru educația în asistentă socială, practică și/sau cercetare
  • Concluzia generală

Toate rezumatele trebuie depuse prin Formularul de depunere până la data de 1 septembrie 2018.

Deplasare și cazare
Participanții își vor organiza deplasarea pe cont propriu și vor suporta costul transportului și al cazării. Organizatorii nu vor rambursa cheltuielile de deplasare și cazare. Aplicanții care au nevoie de viză pentru a intra în România vor primi confirmarea documentelor de înregistrare.

Vă rugăm să adresați orice întrebare despre conferință la swicub@sas.unibuc.ro.

Comitetul de organizare a SWIC 2018 vă așteaptă cu nerăbdare în București în această toamnă!!

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala