Carmen Zaharia

Locul de muncă actual: Lumina Instituții de Învățământ
Domeniul: Educație
Postul: Profesor și Director al Departamentului de Limbi Moderne
Liceul absolvit: Colegiul Național Dobrogean 'Spiru Haret' Tulcea
Promoţia: 1997


E-mail: carmenzaharia2@yahoo.com

Am absolvit Colegiul Național Dobrogean 'Spiru Haret' Tulcea, profilul Matematică Fizică – Bilingv Englez. Mi-am continuat studiile alegând Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și pe cea de Științe Politice, în ideea unei cariere în sfera politică.
Pe parcursul facultății am colaborat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții, lucrând ca operator de teren în fiecare vacanță. M-am specializat în Comunicare Mass Media și apoi am urmat Masterul de Studii de Securitate, care mi-a oferit șansa de a cunoaște profesioniști adevărați din acest domeniu. În timpul masterului, am lucrat ca Asistent PR în cadrul Proiectului NATO și Cooperare Euro-Atlantică lansat de Asociația pentru Integrare Euro-Atlantică Manfred Worner.
După terminarea studiilor, am început colaborarea cu Lumina Instituții de Învățământ, o organizație privată non-profit care activează în domeniul educației. În timp, am creat departamentul de limbi moderne într-una dintre școlile Lumina, Școala Internațională din București, departament pe care îl coordonez și în prezent. În ultimii ani am fost implicată în proiecte de formare profesională - POSDRU și Comenius, Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, proiecte care mi-au oferit oportunitatea de a vedea cum este învățământul organizat în alte țări și de a compara diferite sisteme educaționale. Parte din atribuțiile mele o reprezintă pregătirea elevilor pentru examenele internaționale IGCSE, AS și A Level, organizate de Cambridge International Examination.
În prezent sunt doctorandă la Școala Doctorală de Sociologie, program în cadrul căruia am ținut seminarii la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială pentru cursul de Metodologia Cercetării Sociologice și Sociologia Mass Media.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala