Selectie Erasmus cadre didactice 2017 - 2018

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Departamentul Relații Internaționale
Biroul Programe Comunitare / ERASMUS
Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, 050107, București
Tel.: 021 307 73 23 / 24 / 83, Fax: 021 313 46 20; contact@erasmus.unibuc.ro , www.unibuc.eu
SELECȚIE ERASMUS PENTRU CADRE DIDACTICE (T.A. Teaching Assignments)
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2017 – 2018

Vezi toate articolele


UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Departamentul Relații Internaționale
- Biroul Programe Comunitare / ERASMUS -

Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, 050107, București
Tel.: 021 307 73 23 / 24 / 83, Fax: 021 313 46 20; contact@erasmus.unibuc.ro , www.unibuc.eu

SELECȚIE ERASMUS PENTRU CADRE DIDACTICE (T.A. Teaching Assignments)
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2017 – 2018

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială are alocată pentru 2017 – 2018 O SINGURĂ MOBILITATE ERASMUS T.A.

Selecția ERASMUS pentru mobilități CADRE DIDACTICE pentru anul academic 2017 - 2018 are loc în perioada 23 Nov. – 15 Dec. 2017, după cum urmează

Dosarele pentru selecție se depun la facultate, la secretariat (Carmen Culea), în perioada 30 Nov. – 08 Dec. 2017, iar selecția (pe bază de dosar) este realizată tot la nivel de facultate.
Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Conf. Adrian Dan – adrian.dan@sas.unibuc.ro).

După selecția din facultate, 15 Decembrie 2017este termenul limită de primire al rezultatelor selecției la Biroul Erasmus al UB.

Precizări:

 • Stagiul de predare va fi finanţat din fonduri ERASMUS pentru un număr de maxim 4 zile, din care 2 zile de activităţi de predare (minim 8 ore de predare) şi maxim 2 zile pentru transport (o zi înainte şi o zi după stagiul de mobilitate). Stagiul de predare poate avea un număr minim de 4 zile, din care minim 2 zile pentru activităţi de predare (minim obligatoriu la nivel european) şi 2 zile pentru transport. Un stagiu mai mic de 4 zile nu poate fi finanţat.
 • Finanţarea ERASMUS reprezintă o sumă forfetară compusă din suma alocată pentru subzistenţă (conform baremelor zilnice pe ţări din tabelul de mai jos) şi o sumă forfetară pentru transport internaţional, în funcţie de numărul de kilometri până la localitatea de destinaţie.
 • Deplasările pot avea loc cel târziu până pe data de 30 iunie 2017. În vederea realizării deplasărilor, cadrele didactice beneficiare trebuie să depună la Biroul ERASMUS+ al Universității din București, cu cel puţin o săptămână înaintea deplasării, cererea de deplasare, nota de mandat, scrisoarea de invitaţie din partea instituţiei gazdă şi o copie după cartea de identitate.

În tabelul de mai jos, se află baremele zilnice pentru subzistenţă („per diem") pentru fiecare ţară de destinaţie, transmise de ANPCDEFP (conform Anexei VI.2.2 la contractul financiar încheiat cu ANPCDEFP):

Ţara gazdă Suma pe zi în EURO
Danemarca, Olanda, Suedia, Marea Britanie 160
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Franţa, Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Polonia, Finlanda, Norvegia, Turcia  140
Germania, Spania, Letonia, Portugalia, Slovacia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 120
Croaţia, Lituania, Slovenia 100

Sumele forfetare acordate pentru transportul internaţional, conform distanţei până în oraşul universităţii gazdă, sunt:

 • Distanţe între 100 şi 499 km - 180 euro/pers.
 • Distanţe între 500 şi 1999 km - 275 euro/pers.
 • Distanţe între 2000 şi 2999 km - 360 euro/pers.
 • Distanţe între 3000 şi 3999 km - 530 euro/pers.
 • Distanţe între 4000 şi 7999 km - 820 euro/pers.

Precizăm că pentru anul academic 2017-2018 sunt permise și mobilităţile cadrelor didactice în cadrul ERASMUS „zero grant", cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor statutului ERASMUS, mai puţin finanţare.

Criteriile de selecţie pentru cadre didactice ERASMUS în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială sunt următoarele:

 • calitatea de cadru didactic al Universității din București (angajat cu contract de muncă pentru activităţi de predare);
 • prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă străină (format Europass);
 • prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate;
 • sprijinirea activităţilor desfășurate în Programul ERASMUS (iniţiere de acorduri bilaterale, consiliere studenţi, participare la selecţia studenţilor);
Lista destinațiilor: Tabel

ANUNT_SELECTIE_ERASMUS_PROFESORI_2018.pdf

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala