Recrutare si selectie studenti pentru Practipass

Titlul proiectului: Programul de practica pentru studenti "Protectia copilului – de la teorie la practica" (Practipass)

Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957, finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Durata proiectului: 36 luniposter.jpg

Coordonator inter-regional: Universitatea din Oradea

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2010 - 30.09.2013

In baza calendarului de activități ale programului Practipass, Facultatea de Sociologie și Asistență social anunță lansarea procesului de recrutare și selecție a studenților care vor participa la acest proiect.

Prima etapă a acestui proces se va desfășura în perioada 8-15 iunie 2011 când studenții aflați în anul I și III la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Specializarea Asistență socială vor putea să transmită în variantă electronică la adresa practipass.ub@gmail.com următoarele documentele specificate și în dosarul de candidatură:

  • CV în model Europass,
  • copie scanată a Cărții de Identitate,
  • cerere tip,
  • scrisoarea de intenție (modelul prezentat în broșură).
  • consimţământ privind folosirea datelor cu caracter personal.

În vederea programării interviurilor în perioada 20-25 iunie 2011, studenții selectați vor fi contactați pe adresa de e-mail personală furnizată în CVul transmis odată cu restul documentelor. Interviurile se vor desfășura la sediul Facultății de Sociologie și Asistență socială, bdul Schitul Măgureanu nr. 9, sala urmând a fi stabilită la momentul respectiv.

În mesajul transmis la adresa electronică furnizată mai sus, studenții candidați vor trebui să menționeze în subiectul e-mailului numele complet si anul de studii.

Totodată, în denumirea documentelor vor păstra următorul format: numele_prenumele_tipul documentului.doc.
De exemplu, un student cu numele Ionescu Gabriel din anul I va trimite un mesaj electronic cu subiectul Ionescu Gabriel Anul I iar documentele vor fi salvate astfel: Ionescu_Gabriel_CV.doc, Ionescu_Gabriel_cerere.doc, Ionescu_Gabriel_consimtamant.doc, etc.

Documente necesare

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala