Finalizare studii (licență și disertație) - sesiunea septembrie 2020

Înscrieri: 3 septembrie 2020 - Orele 9,00 - 14,00 online la adresele de email:
Domeniul - Asistență socială: carmen.culea@sas.unibuc.ro
Domeniul - Sociologie: cristina.mares@sas.unibuc.ro

Susținerea lucrării - 4 septembrie 2020
Având în vedere situația actuală, susținerea lucrării de finalizare a studiilor va fi de regulă online (platforma - google meet), cu excepția situațiilor bine argumentate când se va susține cu prezență fizică în fața comisiei de specialitate, cu respectarea regulilor de distanțare sociala.

Absolvenții vor completa următoarele documente:

Cerere
Numele și prenumele absolventului, prezentarea și susținerea lucrării de licență/disertație cu titlul: .........................................................................................................................................
Coordonator ştiinţific: ..............................................................

Anexez la dosarul de înscriere:

 1. Un fișier pdf care conține:
  • Fișa de înscriere
  • Fișa de lichidare
  • Certificatul de căsătorie - copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
  • Copie CI (dacă au intervenit modificări);
 2. Un fișier pdf care conține:
  • Raportul anti-plagiat generat de https://plagiarism-detector.com/,
  • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii mele;
  • Fișa de evaluare a coordonatorului științific;
  • Lucrarea de licență

Fiecare absolvent va transmite un e mail la secretarul de an cu doua fișiere pdf pentru înscriere.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala