Finalizare studii licenta Asistenta Sociala 2015

EXAMEN DE LICENTA

SESIUNEA IUNIE 2015

Licenta Sociologie 2015 - 2016

Incepind cu anul universitar 2015-2016, examenul de licenta pentru studentii din programele de studii derulate de Departamentul de Sociologie se va desfasura intr-o forma noua in ceea ce priveste examenul scris. Examenul scris va fi compus din doua sau trei subiecte centrate pe teza de licenta elaborata de fiecare student. Tematica acopera autorii utilizati, metodologia folosita sau caile in care se poate continua propria cercetare din lucrarea de licenta. Fiecare subiect va avea alocata un spatiu limitat in care sa fie tratat. Examenul oral ramine identic.

Bibliografie:
Giddens, Anthony, 2000, Sociologie. Bucuresti: Editura All. NOTA: Vor fi folosite doar capitolele 1 [Ce este sociologia?] si 20 [Metode de cercetare sociologica].

Licenta Asistenta Sociala 2015 – 2016

Incepand cu anul universitar 2015-2016, proba scrisa a examenului de licenta pentru studentii de la Departamentul de Asistenta Sociala va consta in prezentarea, analiza si solutionarea unui caz din perspectiva asistentei sociale (teorii relevante, metode de interventie, cadrul legal si institutional, beneficii si servicii de asistenta sociala eligibile). Sustinerea probei orale ramane neschimbata.

Bibliografie:
Payne, Malcolm, 2010, Teoria moderna a asistentei sociale. Iasi: Editura Polirom.
Legea 292/2011 a Asistentei Sociale

Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) şi diploma de licenţă (pentru examenul de disertatie) – copii legalizate;
 • certificat de naştere – copie legalizată (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie simplă CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de Licenţă/Disertaţie, semnat de profesorul coordonator – lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie încărcată şi electronic la următoarea adresă: http://sas.unibuc.ro/index.pl/instructiuni_pentru_predarea_lucrarii_de_licenta_in_format_electronic şi http://sas.unibuc.ro/index.pl/?op=initPDform  (în perioada înscrierilor)
 • *formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala