Prof.dr Vlăsceanu Lazăr

lvlasceanu.jpg

DATE DE CONTACT:

E-mail: lazar.vlăsceanu@sas.unibuc.ro

Ore de consultatie: se stabilesc de comun acord, prin programare prealabilă

Domenii de interes: Teorii ale modernităţii, Stratificare socială, Sociologia dezvoltării, Sociologia educaţiei, Sociologia cunoaşterii . 

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1976, London University 

Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): • Modernitatea românească (Paralela 45, 2014); • Universities and Reflexive Modernity. Insitutional Ambiguities and Unintended Consequences (CEU Press, 2010); • Sociologie şi modernitate. Tranziţii spre modernitatea reflexivă (Polirom, 2007) 

Cursuri predate în acest an: Acestea pot fi identificate consultând orarul profesorilor disponibil pe pagina web a facultății

Domenii prioritere pentru licenţă: Teorii ale modernităţii, Stratificare socială, Sociologia dezvoltării, Sociologia educaţiei, Sociologia cunoaşterii.

 RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

PREZENTAREA UNOR VOLUME DE AUTOR

 

Demographics and Higher Education in Europe – Institutional Perspectivesvolumeautor-html-4ae8d150.jpg

Un nou factor a fost adus constant în prim-plan în cadrul analizei şi proiectării politicii de învăţământ superior. Acest factor se referă la perspectivele demografice, deoarece acestea includ probleme legate de demografia în sine, cât şi la alte subiecte cu o referinţă mai largă, cum ar fi fluxurile de migraţie şi ciclurile de viaţă ale persoanelor, în această perioadă de modernitate. Sunt instituţiile de învăţământ superior din Europa pregătite în mod adecvat pentru a reacţiona la schimbările demografice fără precedent? Cum pot ele răspunde cel mai bine la astfel de provocări, în contextul evoluţiilor regionale, cum ar fi Procesul de la Bologna? Care sunt bunele practici de urmat?

Publicat în cadrul seriei “Învăţământ Superior pentru o societate a cunoaşterii” a UNESCO-CEPES, acest volum oferă câteva reflecţii şi analize, şi ridică o serie de preocupări legate de astfel de anchete de actualitate. Volumul beneficiază de contribuţiile unei echipe multidisciplinare internaţionale de experţi şi prezintă studii de caz naţionale din ţări ca Estonia, Germania, Polonia, România, Suedia, Federaţia Rusă, Turcia şi Marea Britanie, precum şi studii tematice referitoare la migraţie şi la ciclurile de viaţă. Cea mai mare parte a datelor prezentate în lucrare sunt foarte recente, şi analiza ar putea avea impact asupra politicii de învăţământ superior.

Acest volum se adresează tuturor celor interesaţi şi preocupaţi despre schimbările demografice actuale din Europa şi despre impactul acestora asupra învăţământului superior.

Sociologie şi modernitate. Tranziţii spre modernitatea reflexivăvolumeautor-html-m11c4e17.jpg

Acest volum este despre tranziţia către modernitate din perspectiva unei societăţi central-est-europene. Abordează o poziţie care, pe de o parte, este în conexiune cu lucrările unor autori ca A. Giddens şi U. Beck despre modernitatea înalt-reflexiva, încercând să completeze punctele lor de vedere, care sunt de cele mai multe ori de concentrate pe societăţile Vest-europene, şi, pe de altă parte, se distanţează de acele puncte de vedere privind tranziţia în societăţile post-comuniste, care operează cu concepte sociologice şi ipoteze ideologice care conserva diviziunea societală tradiţională şi ascundă multe configuraţii sociale emergente.

Prima parte a volumului face o revizuire aprofundată a literaturii sociologice despre tranziţii societale către modernitate, cu un accent special pe cele axate pe tranziţia post-comunistă. Principala concluzie este că, atunci când se identifică modernităţi multiple în trendul global de modernizare, sociologia este chemată să se modernizeze ea însăşi pentru a răspunde mai bine la aşteptările curente. Cea de-a doua parte analizeaza problemele legate de individualizare şi de distribuţie a inegalităţilor, configurarea familiilor şi relaţiile de gen, învăţământ superior globalizat şi universităţi reflexive. Continuităţile şi discontinuităţile urmează să fie analizate critic şi noi frontiere sociale vor fi identificate cu scopul de a face sociologia contemporană cu aceste evoluţii, care aştepta explorari adecvate.

Acest volum invită studentii sociologi să îşi dea frâu liber imaginaţiei si să exploreze mai clar istoria tranziţiei post-comuniste, care este în desfăşurare.

Universities and reflexive modernity - Institutional ambiguities and unintended consequenceslvl.jpg

A book about the challenges and uncertainties facing today’s university, a chronicle of recent and current changes in higher education in the world. There are many questions today that are sufficiently open to doubt and profoundly related to new developments, to justify our starting new enquiries, here and now, by looking freshly and more closely at the actual configurations and at their historical grounds, for providing the new standard account of the university today.

Vlasceanu discusses the inherent contradiction between academia on the one hand, and expectations and regulations of the market on the other. Analyses demographic and other statistical characteristics of today’s higher education. Examines the financial basis of universities in various countries, and describes current governance models. Finally the author sets up a new typology of universities.

 

O carte despre provocările şi incertitudinile cu care se confruntă universităţile de astăzi, o cronică a schimbărilor recente şi actuale în învăţământul superior din lume. Există multe întrebări în prezent profund legate de noile evoluţii, care justifică începutul unor anchete noi, aici şi acum, prin căutarea proaspătă şi mai atentă a configuraţiilor actuale şi la motivele lor istorice, pentru furnizarea unui nou standard pentru universităţile de astăzi.

Vlăsceanu discută contradicţie inerentă între mediul academic pe de o parte, şi aşteptările şi reglementările de piaţă pe de altă parte. Analizează caracteristici statistice şi demografice ale învăţământului superior de astăzi. Examinează baza financiară a universităţilor din diferite ţări, şi descrie modelele actuale de guvernare. În final, autorul stabileşte o nouă tipologie a universităţilor.

Politică şi dezvoltare. România încotro?volumeautor-html-7087eac1.jpg

O analiză comparativă a teoriilor dezvoltării este prezentată, concomitent cu urmărirea atentă a impactului acestor teorii asupra politicilor publice, în ţări în tranziţie post-comuniste. Un accent deosebit se pune pe principiile şi pe obiectivele "Washington Consensus", oferind o perspectivă critică neo-instituţional pe probleme de dezvoltare şi de deschidere a unui nou drum de cercetare.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala