Prof.dr. Preda Marian

mpreda.jpg

Rector al Universității din București

E-mail: marian.preda@unibuc.ro 

Ore de consultatie: Luni: 15 – 16, Schitu Magureanu nr.9, decanat

Domenii de interes: Management strategic,Politici sociale ,Sociologia organizaţiilor, Sociologia timpului

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:

Două lucrări reprezentative(carţi sau articole):

Domenii prioritere pentru licenţă:(5 Master +5 Licenţă) Diversitate şi fragmentare în timpul de lucru al managerilor, Planificare strategic,monitorizareşi evaluare în instituţiile publice din România, Autoritatea şi non–autoritatea în practicile de recomandare pentru angajare, Despre dependenţa de stat în sistemul de protecţie socială, Protecţie socială şi cultura dependenţei in comunitaţile rurale din România, Pensionari si pensii în România de azi:cum trăiesc şi cum gîndesc pensionarii români, Cultura timpului şi managementul timpului la români, Despre nemurire şi căutarea ei, Generaţii şi valorilor lor în România Ce valori transmite în sistemul de educaţie formală?Analiza de conţinut a manualelor de şcoală generală şi liceul din România…

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala