Lector univ. dr. Mihaela Cozӑrescu

cozarescu.png

DATE DE CONTACT:

Email: mihaela.cozarescu@yahoo.com , mihaela.cozarescu@pestalozzi.ro

Ore de consultaṭie: la cerere, Schitu Mӑgureanu, nr . 9-cancelarie, etaj 3.

Domenii de interes: Psihologie; Educație socialӑ (pedagogie socialӑ); Educaṭie interculturalӑ; Management; Educaṭia adulṭilor; Formare profesionalӑ.

Anul obṭinerii doctoratului: 2008, Universitatea din București, doctor în sociologie.

Doua lucrӑri reprezentative: Pedagogia socialӑ de la teorie la practicӑ, Editura Universitaṭii din Bucuresti, 2012; Educaṭie interculturalӑ, fundamente teoretice si aplicaṭii practice, (coord.volum) Editura ASE, 2010.

Cursuri predate in acest an: Psihologie în asistenṭa socială (L), Asistenṭa socială și consiliere în școalӑ (L), Pedagogie curativӑ (M), Managementul stresului în serviciile sociale și de sӑnӑtate (M).

Domenii prioritare pentru licenṭa: Psihologie; Educaṭie socialӑ (pedagogie socialӑ); Timp liber; Animaṭie socio-culturala; Formare profesionalӑ; Consiliere; Consiliere în școală; Formare adulṭi.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala