Prof. univ. dr. Eugen Blaga

PROFESOR EMERIT

E-mail: eblaga2007@yahoo.com; eugen.blaga@sas.unibuc.ro

Orar de consultație: Miercuri: orele 10-12, Schitu Magureanu, nr.9, Cancelarie, etaj 3.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2005, Universitatea din București, doctor în sociologie.

Domenii de interes: Politici sociale; Managementul resurselor umane; Metode și Tehnici de acces pe piața muncii; Sociologie generală; Management în sistemele sociale și de sănătate; Asistența socială a grupurilor de risc.

Doua lucrări reprezentative: Tradiție și modernitate ocupațională în mediul rural românesc, Editura Didactică și Pedagogică, 2008; Măsuri active pe piața forței de muncă. Politici de ocupare. Asistența socială a șmerilor., Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010;

Cursuri predate în acest an: Asistența Socială a șomerilor (L), Sociologie în asistența socială (L), Metode și tehnici de acces pe piața muncii (L), Managementul resurselor umane (M), Management strategic (M), Economie socio-sanitară (M)

Domenii prioritare pentru licenţă: Asistența socială a șomerilor; Resurse umane; Management; Sociologie generală; Economie socio-sanitară; Politici de ocupare a forței de muncă; Asigurări sociale; Asigurări sociale de sănătate; Metode și tehnici de acces pe piața muncii; Instituțiile asistenței sociale.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala