Conf. dr. Paula Tufis

DATE DE CONTACT:

E-mail: paula.tufis@sas.unibuc.edu 

Ore de consultație: Vineri: 16 – 18 , Panduri, sala 106

Domenii de interes: stratificare socială, sociologia educației, valori referitoare la gen, valori parentale, migrație, metode cantitative de cercetare și analiză a datelor

Anul și instituția obținerii doctoratului: 2007, Pennsylvania State University

Două lucrări reprezentative: Tufiș, P. A. 2012. Status Attainment: Predictable Patterns or Trendless Fluctuation? Iași: Institutul European.
M. Voicu and P.A. Tufiş. 2012. “Trends in Gender Beliefs in Romania:1993-2008”. Current Sociology, 60 (1): 61-80.

Pagină personală: http://www.tufis.ro/paula

Cursuri predate în acest an: Structură și mobilitate socială, Modelare cauzală, Cercetare sociologică avansată

Domenii prioritare pentru licență: stratificare socială și educațională, schimbare socială și valori în abordare cantitativă.

RESURSE:

  • CV - limba română
  • CV - limba engleză

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala