Confirmare loc master buget/taxă

Confirmarea locului la master (buget sau taxă) este obligatorie și se poate realiza online sau prin prezență fizică (cu respectarea regulilor de distanțare socială) la ghișeele secretariatului facultății din str. Schitu Măgureanu nr. 9. Perioada de confirmare a locului, indiferent de modalitatea aleasă, este 22 - 26 iulie 2021.


Pentru cei care optează pentru confirmare cu prezență fizică, secretariatul funcționează de luni până vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sâmbăta și duminica între orele 9,00 - 12,00. Pentru constituirea dosarelor de student veți depune la secretariat, într- un dosar plic, diploma de bacalaureat în original, diploma de licență în original, suplimentul la diploma de licență în original sau adeverinta de absolvent promoția 2021 (pentru cei admiși pe locurile de la buget) sau copie (în cazul celor admiși pe locurile cu taxă), împreună cu toate documentele încărcate pe platforma de admitere, 2 fotografii ¾ și fișa de înscriere generată de platforma de înscrieri. Candidații care au ocupat un loc la taxă vor putea certifica la facultate diploma de bacalaureat și licență numai insoțită de originalul diplomei. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă (taxa anuală este de 4.000 lei) vor prezenta doamnei secretare și copia chitanței prin care se face dovada de plată a sumei de minimum 500 lei reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu - în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1.500 lei să fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2021).


Candidaţii care aleg varianta de confirmare online vor descărca, completa, semna și trimite formularul corespunzător locului ocupat (Formular confirmare master buget/Formular confirmare master taxă) la secretariat, în funcție de programul de studii ales, la următoarele adrese de email:

  Program de studii Adresa de email secretar
1 Consiliere în asistenţa soc. daniela.alecsa@sas.unibuc.ro Daniela Alecsa
2 Grupuri de risc şi servicii sociale de suport mirela.anghelescu@sas.unibuc.ro Mirela Anghelescu
3 Managementul serviciilor sociale şi de sănătate  simona.ghita@sas.unibuc.ro Simona Ghiță
4 Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri  mirela.anghelescu@sas.unibuc.ro Mirela Anghelescu
5 Probaţiune daniela.alecsa@sas.unibuc.ro Daniela Alecsa
6 Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională  mirela.anghelescu@sas.unibuc.ro Mirela Anghelescu
7 Devianţă socială şi criminalitate   mirela.anghelescu@sas.unibuc.ro Mirela Anghelescu
8 Managementul resurselor umane  daniela.alecsa@sas.unibuc.ro Daniela Alecsa
9 Sociologia consumului şi marketing  simona.ghita@sas.unibuc.ro Simona Ghiță
10 Sondaje de opinie, marketing şi publicitate simona.ghita@sas.unibuc.ro Simona Ghiță
11 Studii de securitate  mirela.anghelescu@sas.unibuc.ro Mirela Anghelescu
12 Cercetare sociologică avansată  simona.ghita@sas.unibuc.ro Simona Ghiță
13 Cercetare în sociologie (limba engleză- RESEARCH IN SOCIOLOGY) simona.ghita@sas.unibuc.ro Simona Ghiță
14 Politici publice şi management în administraţia publică   mirela.anghelescu@sas.unibuc.ro Mirela Anghelescu

 

În această situație, a confirmării online, constituirea dosarului de student se va realiza în cursul lunii septembrie (data va fi anunțată ulterior). Candidaţii admişi pe locurile cu taxă (taxa anuală este de 4.000 lei) vor trimite doamnei secretare și copia chitanței prin care se face dovada de plată a sumei de minimum 500 lei reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu - în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1.500 lei să fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2021).

Pentru a preveni erori de comunicare vă vom confirma primirea mesajului dvs. în max. 48h după prelucrarea email-ului dvs.
Succes!

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala