Cea de a X-a Plenară a TiSSA - 27-29 August 2012 şi Pre-conferinţa „Reţelei de Doctoranzi” - 24-16 August 2012

De ceva timp, modelele europene ale statelor bunăstării sunt puse sub presiune. Această presiune este caracterizată de natura solidarităţii sociale sub impactul neoliberalismului.

Uneori într-o formă extremă, aceasta a dus la restricţii socio-politice în aproape toate ţările europene. Principiul subiectivităţii ca auto-responsabilizare a cetăţeanului individual a găsit susţinere politică largă.

Privatizarea a fost promovată ca modalitatea de a face faţă problemelor structurale rezultante şi care a dus la o schimbare de paradigmă care domină în prezent noua agendă privind bunăstarea sub denumirea de ”activare”. Acest proces întunecă percepţia şi tratarea inegalităţii sociale din ce în ce mai profunde apărută sub forma unei diviziuni de clasă între bogaţi şi săraci.

Se impune urgent susţinerea unei noi dezbateri fundamentale privind semnificaţia termenilor de solidaritate şi egalitate socială. Domeniul asistenţei sociale trebuie să se repoziţioneze în relaţie cu aceste chestiuni dacă nu vrea să-şi piardă funcţia sa critică pentru persoanele afectate şi rolul său în societăţile aflate în proces de modernizare.

Prin urmare, este nevoie urgent de un studiu general şi de o clarificare a actualelor poziţii de bază. Acestea vor oferi puncte cruciale de referinţă pentru furnizorii de servicii publici şi privaţi, mai ales având în vedere noua distribuire a responsabilităţilor între organizaţiile non-profit şi pentru profit finanţate din fonduri publice şi importanţa crescândă a ONG-urilor şi iniţiativelor de auto-ajutorare.

Această discuţie este cu atât mai pertinentă datorită programelor socio-politice aflate în desfăşurare în ţări centrale şi est-europene şi datorită dezmembrării sistemelor clasice ale bunăstării motivate din punct de vedere politic care au loc în ţările Europei Occidentale.

Aşadar, cea de-a zecea plenară a Social Work & Society Academy ce va avea loc la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii din Bucureşti va aborda subiecte care sunt de o importanţă crucială pentru toate ţările europene.

Pre-conferinţa Reţelei de Doctoranzi

Această pre-conferinţă, în relaţie cu conferinţa TiSSA, se va desfăşura între 24-26 August şi va oferi doctoranzilor care desfăşoară cercetare în domeniile serviciilor sociale şi problemelor sociale conexe oportunitatea unică de a-şi prezenta rezultatele obţinute sau cele parţiale.

Un comitet de profesori de valoare internaţională proveniţi din diferite ţări vor comenta prezentările şi va fi disponibil pentru îndrumare ulterioară.

Prin urmare, pre-conferinţa oferă ocazia valoroasă doctoranzilor să relaţioneze cu colegi din alte ţări europene şi să-şi continue propria dezvoltare academică şi profesională

Pentru informaţii suplimentare şi înregistrare online vă rugăm accesaţi www.TiSSA.net

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala