Calendar sustinere licenta iunie 2020

CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR LICENTA
SESIUNEA 15 - 30 IUNIE 2020

 

INSCRIERI: 15 – 18  IUNIE 2020  (SECRETARIAT)
PROGRAM:      LUNI – JOI :  9.00 - 14.00
                          
EXAMEN DE LICENTA: SUSTINEREA LUCRARII:  25 IUNIE 2020


Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) , original si copie xerox**
 • diploma de bacalaureat și licenţă (pentru examenul de disertatie) – original si copii Xerox**
 • certificat de naştere – original și copie xerox** (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – original si copie xerox** (dacă este cazul);
 • copie xerox  CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă/disertație*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării de licență/disertație*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie, în format tiparit și în format digital semnat de profesorul coordonator

*fișa de înscriere la licență/disertație, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.

     ** original și copii xerox în vederea legalizării conform cu originalul

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala