Burse Erasmus 2014/2015

Burse Erasmus pentru anul universitar 2014/2015

Pentru anul universitar 2014/2015, în cadrul Facultății noastre sunt finanţate 12 burse, cu durata maximă a stagiului de 4 luni (un semestru). Sunt eligibili studenţii integralişti (licenţă, master, doctorat), având media şcolara minimă 8,00 (din anii anteriori de studii, inclusiv din semestrul I al anului 2013/2014).

Calendarul selecţiei

 • 14-23 mai,  Depunerea dosarelor la Secretariatul Facultăţii. Dosarele se primesc până Vineri, 23 mai, ora 12.00.
 • 27 mai,  Selecţia candidaţilor. Interviurile vor avea loc în intervalul orar 10-14, la Cancelaria de la Decanat. Interviurile se țin într-o limbă străină (engleză/franceză).
 • 28 mai,  Afişarea rezultatelor selecţiei, ora 12.00, la avizierul Facultăţii. Depunerea contestaţiilor, între orele 12.00-14.00, în scris, la Secretariatul Facultăţii.
 • 29 mai,  Afişarea rezultatelor finale.

Dosarul va conține:

 1. Cerere de înscriere adresată dlui Decan care va conţine: Nume şi prenume, Anul de studiu în momentul selecţiei, Domeniul / specializarea, Media şcolară pe ani de studiu şi pe ultimul semestru, Universitatea pentru care se solicită bursa (trei opţiuni, în ordinea preferinţelor), Semestrul stagiului Erasmus, Nr. de telefon personal şi adresa de email
 2. Adeverinţă de la Secretariat (anul de studiu, menţiunea de integralist şi media)
 3. Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass, în Engleză/Franceză)
 4. Scrisoare de intenţie în limbă străină (Engleză, Franceză)
 5. Certificat sau adeverință de limbă străinăcare să ateste cunoașterea limbii în care se va studia la universitatea pentru care candidează. Dacă aplică pentru mai multe universităţi cu limbi diferite de predare, atunci la dosar se va regăsi câte un certificat / o adeverință pentru fiecare limbă străină. Certificatul / adeverința poate fi obţinut(ă) de la diferite instituţii, precum: Centrul de Limbi Străine al Universităţii Bucureşti; British Council – IELTS, Cambridge; unităţi de învăţământ preuniversitar sau universitar la care persoana a urmat cursuri cu predare într-o limbă străină.
 6. Copie Carte de Identitate
 7. Dosar plic

Lista universităților partenere Erasmus

În tabelul următor găsiţi lista universităţilor la care se poate studia în cadrul burselor ERASMUS pentru anul universitar 2013/2014. Număr maxim de titulari cu bursă (4 luni finanțare Erasmus) este de 12. Studenții care nu au fost selectați pentru titulari cu bursă pot opta pentru a fi Rezervă sau Titulari fără bursă.

 1. Legenda tari
 2. AT Austria,
 3. ES Spania,
 4. SE Suedia
  BE Belgia
 5. FR Franta
 6. TR Turcia
  DE Germania
 7. IT Italia
 8. DK Danemarca
 9. NL Olanda

Anuntul oficial al competitiei poate fi descarcat de aici:

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala