Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

SCURTĂ PREZENTARE:

Problematica drogurilor este și va reprezenta în permanență una din temele dominante ale vieții socio-politice, nu numai din România, ci din întreaga lume, în dificila încercare de aflare a unor răspunsuri la multiplele și complexele probleme legate de existența umană.


Diversele surse de informare aduc constant la cunoștința opiniei publice faptul că la nivel mondial, milioane de oameni au căzut pradă ″morții albe″, iar aria consumatorilor de droguri se extinde de la an la an. Potrivit unor estimări ale Organizației Națiunilor Unite, ale INTERPOL și EUROPOL, piața drogurilor ocupă locul secund după cea a armamentului, cu profituri de miliarde de dolari anual.

Realitatea a demonstrat că flagelul stupefiantelor poate fi cunoscut, și în bună măsură, combătut și controlat, dar în nici un caz diminuat semnificativ și cu atât mai puțin eradicat. De aceea, este esențială formarea de specialiști în domeniul prevenirii și tratării consecințelor dramatice ale consumului ilicit de droguri, acest domeniu de specializare fiind una dintre cele mai dificile și delicate activități din cadrul asistenței sociale, sociologiei, psihologiei și medicinei.

Această realitate, a ″morții albe″, a devenit tot mai amenințătoare și pentru România care, dacă la începutul anilor 90, când s-a prefigurat ruta balcanică a traficului de droguri, era o țară eminamente de tranzit, a devenit în ultimii ani o piață profitabilă de desfacere a stupefiantelor, fapt demonstrat fără echivoc de numărul persoanelor cercetate pentru trafic ilicit de droguri, de cantitățile depistate și confiscate care au crescut de la sute de grame la tone, de numărul persoanelor internate în unitățile sanitare sau care beneficiază de asistență socială și psihologică din cauza consumului de droguri, și ca ultim argument, tragic, dar hotărâtor, de numarul în creștere al deceselor având drept cauză drogul.

Prin specializarea de master – Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri, se urmărește pregătirea de specialiști practicieni sau cercetători în domeniu, cu calificare recunoscută la nivel internațional, formând viitori funcționari publici, lucrători în sectorul neguvernamental sau liber-profesioniști în domeniu.

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (pe siteul programului de master - http://masterdroguri.ro  – găsiţi o listă de modele de tematici pentru eseul de admitere).

 

CURSURI:

Semestrul I

Semestrul II
Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială
Reglementări juridice privind regimul substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursori
Teoria şi practica consilierii antidrog
Sociologia victimei
Deontologia profesională a asistentului social în activitatea antidrog
Cercetare sociala avansată
Instituţii administrative în asistenţa socială
Politici sociale şi tendinţe în prevenirea consumului ilicit de droguri
Managementul programelor antidrog
Teorii privind comportamentul şi mediul social
Semestrul III Semestrul IV
Terapia şi asistenţa persoanelor toxicodependente
Justiţia terapeutică
Drept social
Metode şi tehnici de intervenţie in adicţii
Prevenirea şi asistenţa consumatorilor de droguri în penitenciare
Drepturile omului în administrarea comunitară a justiţiei şi adicţii
Policing şi intelligence în activitatea antidrog
Internship într-o organizaţie

PROFESORI:

Monica Alexandru, Valeriu Fîrțală (coordonatori master), George Mircea Botescu, Doru Buzducea, Claudia Constantinescu, Florin Lazăr, Luminița Mihai, Gheorghița Nistor

SITE MASTER:

http://masterdroguri.ro

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala