Tabere studentesti 2017

Facultatea de Sociologie si Asistență Socială beneficiază de un număr de 32 de locuri în taberele studențești organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului- Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc “TEI”, în perioada vacanței de vară 2017, în conformitate cu articolul 10 din secțiunea I – “Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară 2017, pentru studenții înscriși la cursurile de zi în instituțiile de învățământ superior de stat”.

Distribuirea locurilor de tabără se va face în conformitate cu Metodologia Programului Național “Tabere Studențești 2017”.

Cererile semnate de studenţi (Anexa 4), vor fi insoţite de documentele justificative (dovada încadrării studentului în unul din cazurile sociale, adeverinţe, recomandări, certificate de participare la activităţi extracurriculare etc.).

Termenul de depunere a cererilor la Secretariat este 22 mai 2017, listele cu studenţii înscrişi urmând să fie afişate la avizierul Secretariatului si pe site-ul Facultăţii până la date de 27 mai 2017.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Tabere a site-ului nostru pentru a urmări termenele din desfăşurarea organizării şi desfăşurării Programului Național “Tabere Studențești 2017.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala