Prof.dr Ştefănescu Poliana

DATE DE CONTACT:

Ore de consultatie: Miercuri: 12 – 14 , Schitu Magureanu nr 9,info 1

E-mail: poliana.stefanescu@sas.unibuc.ro

Domenii de interes: Impactul noilor tehnologii IT&C în societate, Politici în educaţie, învăţămînt asistatde calculator, Modelarea matematică a fenomenelor sociale, Analiza mass-media, consum, evaluarea violenţei din media.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1997; Universitatea din Bucureşti
Două lucrări reprezentative (carţi sau articole): Internet şi societate,Ed.ArsDecendi 2007 Violenţa televizualăşi protecţia copilului,2009 Ed.Venemonde şi UNICEF

Cursuri predate în acest an: Informatică (Structuri de date, L),Industrii culturale (M), Societatea Informaţională (L), Marketing şi publicit online (M), Mass-media şi NTIC (M)

Domenii prioritare pentru licenţă: Informatică socială,Industrii culturale,Publicitate online,Analiză statistică,Modelarea fenomenelor sociale,Mass-media şi noile tehnologii, Consum şi receptare media,Internet/Societatea informaţională

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Studii

 • Liceul Teoretic nr. 2 din Călăraşi, absolvit în 1971.
 • Facultatea de Matematică - Secţia Informatică (Universitatea din Bucureşti) - anul absolvirii 1975, cu recomandarea pentru învăţământ superior şi cercetare.
 • Curs postuniversitar 1976 / 1977 la ASE-Bucureşti: "Cibernetica economică şi statistică"
 • Doctorat: Doctorat in filosofie, în 1997, cu o teză în specializarea sociologie: " Analiza cauzala cu variabile latente. Aplicaţii în ştiinţele sociale."

Stagii în străinătate

1998 - Sesiunea de Statistica,din cadrul Curriculum Resource Center de la Universitatea Central Europeana ( CEU ) - Budapesta (9-15 februarie 1998)

1998 - “Seminarul National de Statistica Sociala “, Bucuresti 29 iunie - 10 iulie 1998 , Comisia Nationala de Statistica in colaborare cu UNICEF si INSI (Institutul National de Statistica din Italia).

2002- Spring seminar , “Multidimensional scaling and cluster analysis”, ZA-Eurolab, februarie 2002, Universitatea din Koln, Germania

2005- Atelier Transfer 3.3 “Creation et gestion d’un enseignement ouvert et distant”, organizat de AUF, 24-28 oct 2005, Sofia, Universitatea Bulgara Noua

2006- Atelier Transfer 2.1 –“ Redaction scientifique et publication en ligne”, organizat de AUF, 9-13oct. 2006, Sofia, Universitatea de Tehnologie

2007-Formation Transfer Atelier 3.2 «Conception, développement et utilisation
d’un cours en ligne », Université Technique de Moldova, 19-23 nov, 2007

2009-Atelier Transfer 3.4 – Le tutorat dans une formation a distance, 23-29 febr, Universite de Sofia


Activitate didactică

 • Informatica si aplicaţii ale informaticii in ştiinţele sociale (sociologie)
 • Introducere in informatica (filosofie, pedagogie si psihopedagogie)
 • Informatica pentru Asistenta Sociala (zi, ID, postuniversitar)
 • Analiza datelor sociale (sociologie)
 • Metode statistice in stiintele socio-umane (Asistenta socială)
 • MS-Office(sociologie)
 • Informatica-programe de calculator (sociologie)
 • Informatica, statistica sociala si analiza datelor (asistenta sociala)
 • Mass media si noile tehnologii de informare si comunicare (Master - in limba franceza)
 • Industriii culturale si economia audiovizualului (Master – in limba franceza).
 • Societatea informaţionala. Noi tehnologii de comunicare
 • Managementul documentelor electronice
 • Informatica sociala

Alte activităţi profesionale

 • Director de grant . Arhiva de date sociale , finantat de CNCSU , 1996
 • Director de grant- Studiu preliminar privind valorificarea cercetarii sociologice prin constituirea si administrarea grupurilor de interes folosind tehnica Internet , finantat CNCSU, 1998
 • Director grant Banca Mondiala/CNCSIS(1999-2002)-Retele sociale organizate si mentinute folosind Tehnologia infoematiei si comunicatiilor
 • Director proiect CNCSIS(2004) : Incluziunea sociala a tinerilor. Forme de suport pentru studentii cu deficiente de vedere, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC).,
 • Expert- Proiect Phare TVET RO 2005 – componenta “Studii de urmarire a absolventilor din invatamantul superior –tracer-study “, 2008

Domenii de specializare generale

 • Informatica si aplicatii ale informaticii in stiintele sociale,
 • Statistica sociala, analiza datelor sociale, indicatori sociali,
 • Utilizarea IT&C in serviciile sociale si in managementul educational
 • Modelarea fenomenelor economice si sociale
 • Analiza mass media si utilizarea metodelor statistice avansate
 • Societatea informationala si noile tehnologii de comunicare si informare: Internetul - acces tehnologic si acces social
 • Industrii culturale / e-learning / comunitati virtuale

Lucrări ştiinţifice

 1. Structuri, strategii si performante in invatamant . Editura Academiei, Bucuresti, 1989, pp.276 . ( in colaborare cu : Ioan Jinga, Ioan Negret, Dan Potolea,Stefan Stefanescu, Steliana Toma, Gheorghe Tomsa, Mihaela Vlasceanu, Lazar Vlasceanu )
 2. Human Services in the Information Age , The Haworth Press , 1995 , New-York , editori D. Colombi , J. Rafferty , J. Steyaert , ISBN 1-56024-768-1
 3. Human Services and Information Technology . An International Perspective , Arena Publishing House, 1996 , Finlanda , editori J. Steyaert , D. Colombi , J. Rafferty, ISBN 1-85742-365-8
 4. Modele cauzale in sociologie, Editura Universitatii din Bucuresti, 1999, ISBN 973-575-312-X
 5. Strategii antisaracie si dezvoltare comunitara”, coordonator Elena Zamfir, Ed. Expert, 2000 ; cap. 20: Aplicatii ale calculatoarelor in sprijinul serviciilor sociale si al persoanelor cu handicap,ISBN 973-9282-99-7
 6. Science in Southeastern Europe ( ed. Nikolai Genov), Union of scientists in Bulgaria, Sofia, 2001, ISBN 954-8329-35-2 : Chap. Are social sciences integrated into the transition society ? Chap. ICT as a development factor in social sciences
 7. Ethnic Relations in South Eastern Europe. Problems of Social Inclusion and Exclusion, Genov, N. ( Ed. ) , chap. Ethnic Minorities in the Romanian Legal and Social Context ( p117-132), LIT Verlag Munster, 2004, ISBN 3-8258-7869-4
 8. Ethnicity and educational policies in South Eastern Europe ( ed. Nikolai Genov), Chap. Ethnicity and Educational Policies In Romania ( p154-172) , LIT Verlag Munster, 2005, ISBN 3-8258-8594-1
 9. Actes de la premiere Conferences Internationale francophone en sciences de l’informationet de la communicatio ( CIFSIC 2003), Le document numerique entre la liberté du discours et les limites de la standardisation Bucuresti, ISBN 973-9035-18-3 / NEVA ( CD-rom)
 10. Mass Media despre sexe (coord. Laura Grunberg), Tritonic, 2005, ISBN 973-733-035-8
 11. Ethnicity and Mass Media in South Eastern Europe ( ed. Nikolai Genov), chap: Mass Media and Ethnic Issues in Romania(p 138-152 ), LIT Verlag Berlin, 2006, ISBN 3-8258-9348-0

Cărţi publicate recent:

 1. Internet si societate , Editura Ars Docendi, 2007
 2. Comunicare, relatii publice si globalizare, (coord. Adela Rogojinaru), cp.Internetul ca spatiu al diversitatii culturale, Ed. Tritonic, 2007

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala