Lector univ. dr. Anamaria Szabo

ana-szabo.jpg

DATE DE CONTACT:

Email: ana.szabo@sas.unibuc.ro

Ore de consultație: Luni: orele 12 -14, Marţi: 14-16, Schitu Măgureanu nr. 9, Decanat.

Domenii de interes: Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială; Metodologia cercetării sociale; Asistenţa socială a persoanelor care au comis infracţiuni; Instituții penale (probațiune, penitenciare); Gestionarea conflictelor; Mediere; Practici restaurative în justiţia penală şi asistenţa socială.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din Bucureşti.

Două lucrări reprezentative: Danileț C., Szabo A., Dedu I. și Răduț A. (2014) Ghid de mediere penală. Conform noilor coduri. București: CH Beck. ISBN 978-606-18-0354-5. Szabo A. (2009) Perspective ale dezvoltării instituţiei probaţiunii în România. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ISBN 978-973-737-701-2.

Cursuri predate ȋn acest an: Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială la nivel de grup şi de comunitate; Metodologia cercetării în asistență socială; Coaching în asistență socială; Asistenţa socială a persoanelor delincvente; Strategii de gestionare a conflictului; Practici restaurative în sistemul judiciar.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala