Constituirea comisiei de selecție a studenților beneficiari de locuri în taberele studențești

Facultatea de Sociologie si Asistență Socială, Universitatea din București, anunță constituirea Comisiei de selecție a studenților beneficiari de locuri în taberele studențești, organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului- Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc “TEI”, în perioada vacanței de vară 2017, în conformitate cu articolul 16 din capitolul IV– Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară 2017, pentru studenții înscriși la cursurile de zi în instituțiile de învățământ superior de stat”.

Comisia de selecţie are următoarea componenţă:

  1. prodecan, lector dr. SmarandaWitec;
  2. lector dr. Claudia Constantinescu
  3. lector dr.SorinaDumitrache
  4. Andreea Raluca Vișinică ( reprezentant A.S.-S.A.S.)

Comisia se va întruni în perioada 5-8 iunie 2017 pentru selecţie.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala