CALENDARUL DISERTATIE SESIUNEA 15–30 IUNIE 2017

INSCRIERI: 12 – 16  IUNIE 2017  (SECRETARIAT)
PROGRAM:      LUNI – JOI :  9.00 - 14.00
                           VINERI        : 9.00 - 12.00
                                                                 
EXAMEN DE DISERTATIE:  27 IUNIE  2017

Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) , original si copie xerox**
 • diploma de bacalaureat și licenţă (pentru examenul de disertatie) – original si copii Xerox**
 • certificat de naştere – original și copie xerox** (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – original si copie xerox** (dacă este cazul);
 • copie xerox  CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă/disertație*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării de licență/disertație*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie, semnat de profesorul coordonator – lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie încărcată şi electronic la următoarea adresă: http://sas.unibuc.ro/index.pl/instructiuni_pentru_predarea_lucrarii_de_licenta_in_format_electronic  şi http://sas.unibuc.ro/index.pl/?op=initPDform (în perioada înscrierilor)

*fișa de înscriere la licență/disertație, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.
** original și copii xerox în vederea legalizării conform cu originalul

EXAMEN DE DISERTATIE: 23 IUNIE 2016

Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de licenţă – copie legalizata (daca nu se afla la dosar);
 • certificat de naştere – copie legalizată (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie simplă CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la disertație*;
 • formular lichidare;
 • Fişa de evaluare a lucrării de disertație*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de ldisertaţie, semnat de profesorul coordonator – lucrarea de disertaţie trebuie încărcată şi electronic la următoarea adresă: http://sas.unibuc.ro/index.pl/instructiuni_pentru_predarea_lucrarii_de_licenta_in_format_electronic  şi http://sas.unibuc.ro/index.pl/?op=initPDform (în perioada înscrierilor)
 • *fișa de înscriere la disertație, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.

COMISII DIZERTATIE 2016

Sondaje de opinie, marketing şi publicitate
Prof.  dr. Gabriel Jderu – preşedinte
Prof. dr. Valentina Marinescu – membru                                              
prof. dr. Vasile Dậncu - membru
prof.dr. Sandu Dumitru – secretar

Studii de securitate IF + IFR
Prof.dr. Dan Dungaciu - preşedinte
Conf.dr. Darie Cristea – membru
Lect. dr. Cristina Posaştiuc - membru
Lect.dr. Claudia Ghișoiu – secretar

Devianţă socială şi criminalitate
Conf.dr. Petronel Dobrică – preşedinte
Prof.dr. Maria Voinea – membru                                              
Prof.dr. Dan Banciu – membru
Asis .dr. Irina Zamfirache  – secretar

Managementul resurselor umane
Prof.dr. Marian Preda – preşedinte
Conf.dr. Laura Grunberg – membru                                                   
Lect.dr. Gabriel Hâncean – membru
Lector.dr. Cosmin Toth – secretar

Sociologia consumului şi marketing
Prof. dr. Liviu Chelcea – preşedinte
Prof. dr. Adrian Duşa – membru
Conf.dr. Raluca Popescu – membru
Conf. dr. Laura Grunberg – secretar

Politici publice şi management în administraţie publică
prof. dr. Mihaela Lambru – preşedinte
prof. dr. Lazǎr Vlǎsceanu - membru
Lect. dr. Cosima Rughiniş - membru
Lect.asoc.dr. Cosmin Toth - secretar

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
Conf. dr. Călin Cotoi –presedinte
Conf.dr. Paula Tufiș - membru
Lector. Dr. Alexandra Rusu - membru
Lect.dr. Claudia Campeanu – membru
Prof.dr. Liviu Chelcea - secretar

Research in Sociology (lb.engleza) + Cercetare sociologicăavansată
Prof. dr. Lazăr Vlăsceanu - Preşedinte
Prof. dr. Dumitru Sandu - membru
Prof. dr. Cosima Rughiniş – membru
Lect.dr. Vlad Grigoraș – secretar

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Prof. dr. Blaga Eugen – preşedinte
Conf. dr. Dan Adrian - membru
Lect. dr. Curaj Aurelia – membru
Lector dr. Ene Theodora Ene – secretar

Grupuri de risc și servicii sociale de suport
Prof. dr. Buzducea Doru– președinte
Conf.dr. Rujoiu Valentina  - membru
Lect. dr. Witec Smaranda – membru
Asist.dr. Marian Ursan - secretar

Consiliere în Asistenţa socială
Prof.dr Manea Livius – președinte
Conf.dr. Nistor Gheorghita – membru
Conf. dr. Rădulescu Ana – membru
Lect. dr. Anghel Mirela - membru
Asist. dr. Ștefan Mihaela – secretar

Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
Conf. dr. Dumitrașcu Hanibal  - preşedinte
Lector dr. Mihai Luminița - membru
Lect. dr. Fîrţală Valeriu - membru
Lector dr. Alexandru Monica – secretar

Probaţiune
Prof. dr. Durnescu Ioan - presedinte
Conf. dr. Botescu Mircea–membru
Conf. dr. Lazăr Florin  - membru
Asist.drd. Oprea Claudia - secretar

 

D E C AN,                                                                                SECRETAR SEF,
Prof.univ.dr. Doru Buzducea                                                   Monica Badea

Important