Scurtă prezentare

Masterul de Sondaje de opinie, marketing şi publicitate îşi propune formarea specialiştilor în studiul opiniei publice, în cercetarea şi analiza advertisingului, ca element al marketingului, şi dezvoltarea competenţelor profesionale în mixul de marketing.

Scopul acestui program de master îl constituie pregătirea unor profesionişti cu înaltă calificare în domeniile cerute în prezent pe piaţa muncii de către organizaţiile private sau instituţiile guvernamentale, ONG-uri, partide politice, sindicate etc.

  • Sondarea opiniei publice, analiza şi prezentarea către beneficiari sau în mass-media a rezultatelor din sondajele de opinie, depistarea şi combaterea tentativelor de manipulare a opiniei publice.
  • Analiza ştiinţifică a relaţiei dintre societatea de azi şi publicitate, înţelegerea sociologică a cerinţelor tehnice, economice şi etice ale publicităţii şi advertisingului, proiectarea, organizarea şi coordonarea campaniilor publicitare comericiale şi noncomerciale.
  • Cunoaşterea şi înţelegerea componentelor mixului de marketing: produsul, preţul, distribuţia şi comunicarea persuasivă.

Article

Semestrul I

Semestrul II

Teorii sociologice; Metode si tehnici de cercetare sociologica
Tehnica sondajelor de opinie publică
Strategii de campanie in publicitate si comunicarea politică
Analiza conținutului media
Analiză electorală și marketing politic

Psihosociologia publicității
Aspecte etice si juridice în cercetarea socială, marketing și publicitate
Metode calitative în cercetarea comunicării, opiniei publice şi în marketing
Planificarea de marketing
Marketing comunicațional
Strategii și tehnici de influențare și manipulare a opiniei publice

Semestrul III

Semestrul IV

Sociologia consumului şi cumpărării
Tehnici de cercetare a eficienţei reclamelor
Marketing şi publicitate online
Atelier de cercetare online
Cercetare sociologică avansată

Sondarea valorilor sociale
Internship intr-o organizatie (practica de specialitate)
Elaborare proiect cercetare

Profesori

Gabriel Jderu (coordonator master), Marian Cercel, Liviu Chelcea, Septimiu Chelcea, Vasile Dâncu, Valeriu Fârțală, Vlad Grigoraș, Valentina Marinescu, Mihai Milca, Dumitru Sandu, Poliana Ștefănescu, Paula Tufiș, specialiști IPSOS România

Important