Prof. univ. dr. Poliana Ştefănescu

Date de contact
Email: poliana@sas.unibuc.ro
Resurse
CV - limba româna
Orar
Orarul prelegerilor

 

Studii

Liceul Teoretic nr. 2 din Călăraşi, absolvit în 1971.
Facultatea de Matematică - Secţia Informatică (Universitatea din Bucureşti) - anul absolvirii 1975, cu recomandarea pentru învăţământ superior şi cercetare.
Curs postuniversitar 1976 / 1977 la ASE-Bucureşti: "Cibernetica economică şi statistică"
Doctorat: Doctorat in filosofie, în 1997, cu o teză în specializarea sociologie: " Analiza cauzala cu variabile latente. Aplicaţii în ştiinţele sociale."

Stagii în străinătate

1998 - Sesiunea de Statistica,din cadrul Curriculum Resource Center de la Universitatea Central Europeana ( CEU ) - Budapesta (9-15 februarie 1998)

1998 - “Seminarul National de Statistica Sociala “, Bucuresti 29 iunie - 10 iulie 1998 , Comisia Nationala de Statistica in colaborare cu UNICEF si INSI (Institutul National de Statistica din Italia).

2002- Spring seminar , “Multidimensional scaling and cluster analysis”, ZA-Eurolab, februarie 2002, Universitatea din Koln, Germania

2005- Atelier Transfer 3.3 “Creation et gestion d’un enseignement ouvert et distant”, organizat de AUF, 24-28 oct 2005, Sofia, Universitatea Bulgara Noua

2006- Atelier Transfer 2.1 –“ Redaction scientifique et publication en ligne”, organizat de AUF, 9-13oct. 2006, Sofia, Universitatea de Tehnologie

2007-Formation Transfer Atelier 3.2 «Conception, développement et utilisation
d’un cours en ligne », Université Technique de Moldova, 19-23 nov, 2007

2009-Atelier Transfer 3.4 – Le tutorat dans une formation a distance, 23-29 febr, Universite de Sofia


Activitate didactică
Informatica si aplicaţii ale informaticii in ştiinţele sociale (sociologie)
Introducere in informatica (filosofie, pedagogie si psihopedagogie)
Informatica pentru Asistenta Sociala (zi, ID, postuniversitar)
Analiza datelor sociale (sociologie)
Metode statistice in stiintele socio-umane (Asistenta socială)
MS-Office(sociologie)
Informatica-programe de calculator (sociologie)
Informatica, statistica sociala si analiza datelor (asistenta sociala)
Mass media si noile tehnologii de informare si comunicare (Master - in limba franceza)
Industriii culturale si economia audiovizualului (Master – in limba franceza).
Societatea informaţionala. Noi tehnologii de comunicare
Managementul documentelor electronice
Informatica sociala

Alte activităţi profesionale

Director de grant . Arhiva de date sociale , finantat de CNCSU , 1996
Director de grant- Studiu preliminar privind valorificarea cercetarii sociologice prin constituirea si administrarea grupurilor de interes folosind tehnica Internet , finantat CNCSU, 1998
Director grant Banca Mondiala/CNCSIS(1999-2002)-Retele sociale organizate si mentinute folosind Tehnologia infoematiei si comunicatiilor
Director proiect CNCSIS(2004) : Incluziunea sociala a tinerilor. Forme de suport pentru studentii cu deficiente de vedere, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC).,
Expert- Proiect Phare TVET RO 2005 – componenta “Studii de urmarire a absolventilor din invatamantul superior –tracer-study “, 2008

Domenii de specializare generale

Informatica si aplicatii ale informaticii in stiintele sociale,
Statistica sociala, analiza datelor sociale, indicatori sociali,
Utilizarea IT&C in serviciile sociale si in managementul educational
Modelarea fenomenelor economice si sociale
Analiza mass media si utilizarea metodelor statistice avansate
Societatea informationala si noile tehnologii de comunicare si informare: Internetul - acces tehnologic si acces social
Industrii culturale / e-learning / comunitati virtuale

Lucrări ştiinţifice

1. Structuri, strategii si performante in invatamant . Editura Academiei, Bucuresti, 1989, pp.276 . ( in colaborare cu : Ioan Jinga, Ioan Negret, Dan Potolea,Stefan Stefanescu, Steliana Toma, Gheorghe Tomsa, Mihaela Vlasceanu, Lazar Vlasceanu )

2. Human Services in the Information Age , The Haworth Press , 1995 , New-York , editori D. Colombi , J. Rafferty , J. Steyaert , ISBN 1-56024-768-1

3. Human Services and Information Technology . An International Perspective ,
Arena Publishing House, 1996 , Finlanda , editori J. Steyaert , D. Colombi , J.
Rafferty, ISBN 1-85742-365-8

4. Modele cauzale in sociologie, Editura Universitatii din Bucuresti, 1999,
ISBN 973-575-312-X

5. Strategii antisaracie si dezvoltare comunitara”, coordonator Elena Zamfir, Ed. Expert, 2000 ; cap. 20: Aplicatii ale calculatoarelor in sprijinul serviciilor sociale si al persoanelor cu handicap,ISBN 973-9282-99-7

6. Science in Southeastern Europe ( ed. Nikolai Genov), Union of scientists in Bulgaria, Sofia, 2001, ISBN 954-8329-35-2 :
Chap. Are social sciences integrated into the transition society ?
Chap. ICT as a development factor in social sciences

7. Ethnic Relations in South Eastern Europe. Problems of Social Inclusion and Exclusion, Genov, N. ( Ed. ) , chap. Ethnic Minorities in the Romanian Legal and Social Context ( p117-132), LIT Verlag Munster, 2004, ISBN 3-8258-7869-4


8. Ethnicity and educational policies in South Eastern Europe ( ed. Nikolai Genov),
Chap. Ethnicity and Educational Policies In Romania ( p154-172) , LIT Verlag Munster, 2005, ISBN 3-8258-8594-1

9. Actes de la premiere Conferences Internationale francophone en sciences de l’informationet de la communicatio ( CIFSIC 2003), Le document numerique entre la liberté du discours et les limites de la standardisation Bucuresti, ISBN 973-9035-18-3 / NEVA ( CD-rom)

10. Mass Media despre sexe (coord. Laura Grunberg), Tritonic, 2005,
ISBN 973-733-035-8

11. Ethnicity and Mass Media in South Eastern Europe ( ed. Nikolai Genov), chap:
Mass Media and Ethnic Issues in Romania(p 138-152 ), LIT Verlag Berlin, 2006,
ISBN 3-8258-9348-0

Cărţi publicate recent:

1. Internet si societate , Editura Ars Docendi, 2007

2. Comunicare, relatii publice si globalizare, (coord. Adela Rogojinaru), cp.Internetul ca spatiu al diversitatii culturale, Ed. Tritonic, 2007


Important