Prof.dr. PREDA Marian

Date de contact
Email: mpreda@sas.unibuc.ro
Resurse
CV - limba româna
Orar
Orarul prelegerilor

 

Studii şi stagii în străinătate


2004 – 2006 Master of Business Administration (MBA)graduated with distinction Tiffin University, Ohio, USA

1996-2001Doctorat în sociologie (perioada de documentare de 3 luni in Cambridge, UK), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie

1994-1995Master în Politici Sociale (din care 6 luni cursuri de master în Cambridge, UK), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie

1990-1994Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie

1984-1989Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Mecanică


Education and Internships abroad


2004 - 2006 Master of Business Administration (MBA) - graduated with distinction, Tiffin University, Ohio, USA
1996-2001 PhD in Sociology (documentary, 3 months period, in Cambridge, UK), University of Bucharest, Faculty of Sociology
1994-1995 Master of Social Policy (6 months at master courses in Cambridge, UK), University of Bucharest, Faculty of Sociology
1990-1994 University of Bucharest, Faculty of Sociology
1984-1989 Polytechnic University of Bucharest, Faculty of Mechanical

Activitate didactică


Comportament organizaţional

Management strategic


Teaching


Organizational Behavior

Strategic Management

Alte activităţi profesionale


Am 18 ani de experienţă în cercetare pe probleme sociale la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Universitatea din Bucureşti, în proiecte interne şi internaţionale în calitate de expert sau consultant al unor instituţii/organizaţii private sau publice de prestigiu: EU, UNICEF, UNFPA, Banca Mondială, DFID, Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei, Comisia Antisărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale, Institutul European din România, firme de consultanţă.


Other professional activities


I have 18 years of experience in research on social problems at the Quality of Life Research Institute, University of Bucharest, in domestic and international projects and as an expert or consultant for private or public institutions / organizations: EU, UNICEF, UNFPA, World Bank, DFID, Ministry of Labor, Ministry of Education, Commission anti-poverty and Social Inclusion, the European Institute, consulting firm.

Programe de cercetare internaţionale


2006 – 2007Short-term Senior Local Expert

PHARE, EuropeAid/121961/D/SV/RO Proiect cu titlul “Strengthening the Capacity of MoLSSF in the field of social assistance and services”

2002-2003Consultanţă privind Cercetarea în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului

1995, 1997, 1999, 2002 Expert pentru UNDP, UNICEF World Bank: Cercetari teoretice şi de teren şi elaborare de rapoarte privind diverse probleme sociale


International research programs


2006 – 2007Short-term Senior Local Expert

PHARE, EuropeAid/121961/D/SV/RO Proiect cu titlul “Strengthening the Capacity of MoLSSF in the field of social assistance and services”

2002-2003 Advice on Social Protection of Children

1995, 1997, 1999, 2002 Expert for UNDP, UNICEF World Bank: Theoretical and field research and

Domenii de specializare generale


Sociologia organizaţiilor, politici sociale


General areas of specialization

Sociology of organizations, social policy

Lucrări ştiinţifice


Politica socială românească – între sărăcie şi globalizare”, - 2002 - Editura Polirom, Iaşi, 208 pagini, ISBN 973-683-887-0 (Teza de doctorat publicată)

Comportament organizational” – 2006 – Editura Polirom, 248 pagini, ISBN (10) 973 – 46 – 0330 - 2

Chapter 1 „Gender Aspects of Social Security Reform in Romania” Marian Preda, L.M. Pop, F. Bocioc, (pp.11-93) in „The Gender Dimention of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: case studies of Romania and Slovenia” 2006, Edited by Elaine Fultz, International Labour Organization – Budapesta, ISBN 92-2-119378-0, 978-92-2-119378-4 (Capitol de 82 pagini, prim autor)

Overlapping „Romanias” in Transition – Local, Sub-National and Regional Disparities in Social Development Indicators” in the volume ”Europe – Our Common Home?” - ICCEES VII World Congress, Berlin, July 25-30 2005, Editors: T. Bremer, H. Dorenbacher, I. Dose, ISBN 3-8305-1045-4

The Results of Social Policy in Post-Communist Romania: an increasing underclass and extensive social-exclussion”, publicată în volumul Conferinţei şi pe pagina de web a Conferinţei cu titlul “Social Security in a Global Society”, Helsinki, Finlanda 25-27 Septembrie 2000

Sistemul de asigurări de pensii în România: probleme majore şi soluţii - Co-ord. Marian Preda, autori: M. Preda, C. Doboş, V. Grigoraş, IER, Bucureşti, 2004 (ediţie bilingvă, română- engleză), 164 pagini, ISBN – 973-7736-11-7

Consumul de droguri în rândul tinerilor din România: raport de cercetare – 2006 – coordonatori M. Preda, G. Jderu, I.A. Mihai, 124 de pagini – Organizaţia Salvaţi Copiii, Bucureşti, ISBN 973-87430-0-1

Situaţia tinerelor din România practicante ale sexului comercial”,în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială (indexată ISI), Universitatea „AL.I. Cuza” Iaşi, 2009,vol. 24, pp. 21-40; ISSN: 1583-3410 (varianta tipărită), ISSN: 1584-5397 (varianta online).

Impactul schimbărilor în structura populaţiei României asupra sistemului de securitate socială „ – in revista „SOCIOLOGIE ROMĂNEASCĂ“, Nr.4, vol.V, 2007


Scientific papers


" Romanian Social policy - between poverty and globalization", - 2002 - Polirom, Iasi, 208 pages, ISBN 973-683-887-0 (published PhD thesis)
"Organizational behavior" - 2006 - Polirom, 248 pages, ISBN (10) 973-46-0330-2
Chapter 1 "Gender Aspects of Social Security Reform in Romania" Marian Preda, LM Pop, F. Bocioc, (pp.11-93) in "The Gender Dimention of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of Romania and Slovenia" in 2006, Edited by Elaine Fultz, International Labor Organization - Budapest, ISBN 92 -2-119378-0, 978-92-2-119378-4 (chapter 82 pages, first author)
 "Overlapping" Romanias "in Transition - Local, National and Sub-Regional disparities in the Social Development Indicators" in the volume "Europe - Our Common Home?" - ICCEES VII World Congress, Berlin, July 25-30 2005, Editors: T. Bremer, H. Dorenbacher, I Dose, ISBN 3-8305-1045-4
"The Results of Social Policy in Post-Communist Romania: an increasing underclass and extensive social exclussion" published in volume and on the website of the Conference on "Social Security in a Global Society, Helsinki, Finland 25-27 September 2000
Pension insurance system in Romania: major problems and solutions - Co-ord. Marian Preda, authors: M. Preda, C. Dobos, V. Grigoras, IER, Bucureşti, 2004 (bilingual edition, Romanian-English), 164 pages, ISBN - 973-7736-11-7
Drug use among young people in Romania: research report - 2006 - coordinators M. Preda, G. Jderu, IA Michael, 124 pages - Save the Children, Bucharest, ISBN 973-87430-0-1
"The situation in Romania young practitioners of commercial sex", in Review of Social Research and Intervention (ISI indexed), University "Al.I. Cuza "Iasi, 2009, vol 24, pp 21-40, ISSN: 1583-3410 (print version) ISSN: 1584-5397 (online version).
"The impact of changes in population structure of Romania on the social security system" - in "SOCIOLOGY ROMANIAN", No.4, vol.V, 2007

Important