Tematica si Bibliografie


TematicaINTRODUCERE
 • Definiţiile şi conceptele din domeniul probaţiunii.
 • Principalele sisteme de probaţiune.

  CONVENŢII & RECOMANDARI ALE CONSILIULUI EUROPEI & DECIZII CADRU ALE UE
 • Convenţia Europeana a Drepturilor Omului
 • Convenţia Europeana pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor şi Tratamentelor Inumane sau Degradande.
 • Recomandarea Consiliului Europei R (92) 16 privind regulile europene asupra masurilor şi sancţiunilor comunitare
 • Recomandarea Consiliului Europei R (97) 12 privind personalul ce asigura executarea masurilor şi sancţiunilor
 • Recomandarea Consiliului Europei R (2000) 22 privind îmbunataţirea aplicarii Regulilor europene privind masurile şi sancţiunile comunitare
 • Recomandarea Consiliului Europei R (2006) 2 asupra Regulilor europene privind penitenciarele
 • Decizia cadru nr. 220 / 2001 asupra poziţiei victimei în procedura penala.
 • Decizia Cadru 2008/947/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a hotârârilor judecatoresti si al deciziilor în vederea supravegherii masurilor de probatiune si sanctiunilor alternative

  MODELE DE PROBAŢIUNE
 • Principalele criterii
 • Modelul anglo-saxon vs. modelul continental
 • Modelul predominant front-door vs. modelul predominant back-door
 • Modelul etatist vs. modelul non-guvernamental vs. modelul mixt
 • Modelul britanic al managementului infractorilor

  PARADIGME CORECŢIONALE
 • „Salvarea sufletelor”
 • Modelul medicalist al intervenţiei
 • Paradigma „Nothing work”
 • Paradigma „Something work”
 • Paradigma What works – modelul teoretic cognitiv comportamentalist
 • Paradigma desistarii

  JUSTIŢIA JUVENILA
 • Minoritatea
 • Tribunalul pentru minori şi familie
 • Modele de justiţie juvenila

  PROBAŢIUNEA VS. PEDEAPSA CU ÎNCHISOAREA
 • Avantaje şi dezavantaje
 • Efectele carcerarale
 • Recidiva

  TENDINŢE MODERNE ÎN PROBAŢIUNE
 • Justiţia restaurativa vs. justiţia retributiva
 • Munca în folosul comunitaţii,
 • Monitorizarea electronica sau arestul la domiciliu
 • Alte masuri şi sancţiuni comunitare

  STATISTICI EUROPENE PRIVIND ACTIVITATEA DE PROBAŢIUNE
 • Infracţionalitatea în ţarile europene
 • Sancţiuni aplicate
 • Rata încarcerarii
 • Masuri şi sancţiuni comunitare
 • Recidiva


  Bibliografie

  În limba romana:


  Balahur, Doina (2001). Fundamente socio-juridice ale probaţiunii. Iaşi : Editura Bit.

  Bohm, R.M. & Haley, K.N. (f.a) Justiţia penală. O viziune asupra modelului american. Bucureşti: Editura Expert.

  Botescu, G.M. (2001) Introducere în studiul criminalitatii organizate. Bucuresti: Edit. Academiei Nationale de Informatii.

  Botescu, G.M. (2004) Delincventa juvenila. Bucuresti: Editura Universitara.

  Durnescu, Ioan (edit.) (2001). Manualul consilierului de reintegrare sociala şi supraveghere. Craiova: Sitech.

  Durnescu, I. (2009) Asistenta sociala în penitenciar. Iasi: Polirom.

  Poledna, Sorina (coordonator) (2002).”Modalitaţi de intervenţie psihosocială în activitatea de probaţiune”. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeana.

  Poledna, Sorina (coordonator) (2001).Probaţiunea în România. Politici. Legislaţie. Proceduri. Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana

  Schiaucu, V. & Canton, R. (Coord.)(2008). Manual de probatiune. Bucuresti: EuroStandard.  În limba engleză:

  Andrews, D. A. & Bonta, J. (2003). The Psychology of Criminal Conduct. (3nd Ed.). Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.

  Burnett, R. (1992). The Dynamics of Recidivism: Summary Report. Oxford, UK: University of Oxford, Centre for Criminological Research.

  Farrall, S. (2002). Rethinking What Works With Offenders: Probation, Social Context and Desistance from Crime. Cullompton: Willan.

  van Kalmthout, AM & Durnescu,I. (2008) (Eds) Probation in Europe. Nijmegen : Wolf Legal Publishers

  McGuire, J. (Ed.) (1995) What Works: Reducing Re-Offending: Guidelines for Research and Practice. Chichester: Wiley.

  McIvor, G (1992). Sentenced to Serve: The Operation and Impact of Community Service Orders. Aldershot: Avebury.

  McIvor, G. & Raynor, P. (Eds.) (2008)Developments in Social Work with Offenders. London: Jessica Kingsley.

  Mair, G. (Ed.) (2004) What Matters in Probation. Cullompton: Willan.

  Maruna, S. (2001). Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. Washington: American Psychological Association.

  Maruna, S. & Immarigeon, R. (Eds.) (2004). After Crime and Punishment: Pathways to Ex-Offender Reintegration. Cullompton: Willan

  Porporino, F. J. (2004). What Works and Why: Effective Approaches to Reentry. Lanham, MD: American Correctional Association

  Porporino, F.J. & Fabiano, E. (2000). Theory and Application Manual for the Reasoning and Rehabilitation Program Revised. Ottawa: T3 Associates Inc.

  Porporino, F.J. & Fabiano, E. (2005). The Focussing on Re-Entry Program (F.O.R.): Theory and Conceptual Overview. Ottawa: T3 Associates Inc.

  Sampson, R.J. and Laub, J.H. (1993). Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

  Zamble E. & Quinsey, V. L. (1997). The Criminal Recidivism Process. Cambridge: Cambridge University Press.

  Ward, T. & Maruna S. (2007) Rehabilitation. Beyond the risk paradigm. London and NY: Routledge.