Profesori Asistenţă Socială

 1. Prof. univ. dr. Blaga Eugen
  E-mail: eblaga2007@yahoo.com 
  Orar de consultatie: Miercuri, orele 10-12 , Schitu Magureanu nr.9, Cancelarie, etaj 3
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2005 - Universitatea din București, doctor în sociologie
  Domenii de interes: Politici sociale; Managementul resurselor umane; Metode și Tehnici de acces pe piața muncii; Sociologie generală; Management în sistemele sociale și de sănătate; Asistența socială a grupurilor de risc.
  Doua lucrări reprezentative: „Tradiție și modernitate ocupațională în mediul rural românesc”, Editura Didactică și Pedagogică, 2008; “Măsuri active pe piața forței de muncă. Politici de ocupare. Asistența socială a șmerilor. “, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010;
  Cursuri predate în acest an: Asistența Socială a șomerilor (L), Sociologie în asistența socială (L), Metode și tehnici de acces pe piața muncii (L), Managementul resurselor umane (M), Management strategic (M), Economie socio-sanitară (M)
  Domenii prioritare pentru licenţă: Asistența socială a șomerilor; Resurse umane; Management; Sociologie generală; Economie socio-sanitară; Politici de ocupare a forței de muncă; Asigurări sociale; Asigurări sociale de sănătate; Metode și tehnici de acces pe piața muncii; Instituțiile asistenței sociale…citeste mai mult

 2. Prof. univ. dr. Buzducea Doru - Prodecan
  E-mail: dbuzducea@yahoo.com
  Ore de consultatie: Marti si Joi, 10-14, Decanat
  Domenii de interes: Asistenta sociala, Grupuri de risc, HIV/SIDA
  Anul si institutia obtinerii doctoratului: 1999, Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Doua lucrari reprezentative: Asistenta sociala a gupurilor de risc (coord., 2010, Polirom), Sisteme moderne de asistenta sociala (2009, Polirom)
  Cursuri predate in acest an: Teorii clasice si moderne in asistenta sociala (L), Asistenta sociala a persoanelor cu pierderi, traume si suferinte (L), Introducere in asistenta sociala (L), si Perspective internationale in asistenta sociala (M)
  Domenii prioritare pentru licenta: asistenta sociala a grupurilor de risc, vulnerabilitati extreme, evaluarea programelor si serviciilor sociale…citeste mai mult

 3. Prof. univ. dr. Durnescu Ioan
  E-mail:  idurnescu@gmail.com
  Ore de consultatie: miercurea, intre 16.00-18.00, Schitu Magureanu nr.9, Sala 202
  Domenii de interes:  probațiune, penitenciare, cercetare comparativă.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2008 - Universitatea Al I Cuza, Iasi, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative:  van Kalmthout, A.M. și Durnescu, I. (edit si co-autor)(2008) Probation in Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
  Durnescu, I. (2011) ‘Pains of probation: Effective Practice and Human Rights’, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 55 (4): 530-545
  Cursuri predate în acest an: Introducere în probațiune (licență), Probațiune. Modele comparate si tendinte modern
  Domenii prioritare pentru licenţă: Probațiune Penitenciare …citeste mai mult

 4. Prof. univ. dr. Manea Livius 
  E-mai: livius.manea@sas.unibuc.ro
  Ore de consultatie Joi: 16-18 , Schitu Magureanu nr 9,sala 402 
  Domenii de interes: Metode si tehnici de asistenta sociala, Supervizare in asistenta sociala, Dizabilitate, Politici sociale. 
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1998, Universitatea din Bucureşti, doctor in sociologie 
  Două lucrări reprezentative: Protectia sociala a persoanelor cu handicap, 2000; Interviul in practica asistentei sociale, 2008. 
  Cursuri predate în acest an: Metode şi tehnici de asistenta la nivel individual (L); Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilitati si familiile lor (M); Monitorizarea serviciilor de asistenta sociala (M); Supervizare in asistenta sociala (M).
  Domenii prioritare pentru licenţă: Metodologia asistentei sociale; Dizabilitate; Politici sociale; Supervizare…citeste mai mult

 5. Conf. univ. dr. Botescu George - Mircea
  E-mail:  george.botescu@gmail.com
  Ore de consultatie: luni (15:45-16:45) miercuri ( 15:00-16:00) , Schitu Magureanu nr.9, SALA_403
  Domenii de interes: victimologie si asistenta sociala a victimei;asistenta sociala a supravietuitorilor Holocaustului si actelor genocidare; asistenta sociala a victimelor criminalitatii organizate si corporatiste; asistenta sociala a victimelor dezastrelor; sociologia criminalitatii; policing si intelligence in anti-drog; asistenta sociala si probatiune in deradicalizarea islamica.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2000, UNIVERSITATEA ''AL. I. CUZA'' din IASI
  Două lucrări reprezentative: INTRODUCERE IN STUDIUL CRIMINALITATII ORGANIZATE, Editura Academiei Nationale de Informatii,Bucuresti, 2001; ''THE DOBRUDJEAN ISLAM. A SOCIOLOGICAL DESCRIPTION'' in ''WIENER ISLAMSTUDIEN. THE TRAINING OF IMAMS AND TEACHERS FOR ISLAMIC EDUCATION IN EUROPE'', Editura PETER LANG, Internationaler Verlang der Wissenschaften, Berlin, 2012.
  Cursuri predate în acest an:  Sociologia Victimei; Sociologia Delincventei; Policing si Intelligence in
  Anti-Drog; Managementul Dezastrelor si Asistenta Sociala in Situatii de Urgenta (M) si Victimologie si Asistenta Victimei (L).
  Domenii prioritere pentru licenţă: victimologie aplicata in asistenta sociala, cu accent pe victimele criminalitatii; asistenta sociala specializata si probatiune in cazul subiectilor dependenti de droguri; managementul dezastrelor si asistenta sociala in situatiile de urgenta; radicalizarea si deradicalizarea islamica…citeste mai mult

 6. Conf. univ. dr. Dan Nicolae-Adrian - Sef de departament
  E-mail:  adrian.dan@sas.unibuc.ro
  Ore de consultatie: Marti 12-14, Miercuri 12-14, Schitu Magureanu nr.9, Birou Director DAS, et. 3
  Domenii de interes:  politici sociale (politici ale bunastarii, protectie sociala si asistenta sociala, saracie, incluziune si excluziune sociala, politici de locuire, politici educationale); dezvoltare sociala si comunitara; grupuri in situatie de risc (romi, persoane fara adapost, varstnici); metodologia cercetarii
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2003, Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative): Căutăm drumul spre şcoală! O analiză a cauzelor abandonului şcolar în 4 judeţe din România”, (coordonator), Didactica Publishing House, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8027-73-9. http://www.scribd.com/doc/57505208/Cautam-Drumul-Spre-Scoala-studiu-FDP-2011 ,  Politici de locuire: România încotro? O analiză comparativă a României în contextul ECE şi UE”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, ISBN 973-737-248-4
  Cursuri predate în acest an: Sem.1: Introducere in politici sociale (L), Metode calitative si cantitative de cercetare a criminalitatii (M), Politici si programe sociale pentru pers. fara adapost (M), Sem. 2: Metodologia cercetarii in AS (L), Sociologia gastronomiei sau gastronomie sociologica? (L), Comunitati si retele de suport in probatiune (M), Cercetare sociala avansata (M)
  Domenii prioritare pentru licenţă: vezi domeniile de interes…citeste mai mult

 7. Conf. univ. dr. Dumitrascu Dinu Hanibal
  E-mail:  abc_bucuresti@customs.ro;
  Ore de consultatie: joi: 16- 18; vineri: 12 -1 4, Schitu Magureanu nr.9, birou profesori
  Domenii de interes:  psihoterapie, dezvoltare umana, consiliere in asistenta sociala, psihologia comportamentului infractional
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2003, Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: Consiliere in asistenta sociala, coord, 2012, Editura Polirom, Bucuresti, Ceilalti si Revolutia Linistita, o (o incursiune psiho-socială prin universul problematic al persoanelor cu tulburări mentale), Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi 2004 - AUTOR
  Cursuri predate în acest an: Dezvoltare Umana (L), Consiliere in Asistenta Sociala (L), Introducere in Psihoterape (L), Evaluare Psihologica si Strategii de Coping (M), Psihoterapii Individuale si de Grup (M)
  Domenii prioritare pentru licenta : Consiliere in Asistenta Sociala, Consiliere Psihologica si Psihoterapie…citeste mai mult

 8. Conf. univ. dr. Lazăr Florin
  E-mail:  florin.lazar@sas.unibuc.ro
  Ore de consultatie:_marti 14-16 , Schitu Magureanu nr.9, SALA_birou etaj 2, cladirea veche_
  Domenii de interes: politici sociale, HIV/SIDA, grupuri de risc, asistenta sociala din Romania
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2010, Universitatea din București
  Două lucrări reprezentative: Lazăr, F. & Buzducea, D. (coord.) (2012) Cercetări aplicative în asistență socială, Editura Universității din București, București; Lazăr, F. (2010) Introducere in politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenta sociala, Polirom, Iasi, Romania.
  Cursuri predate în acest an:  Introducere în politici sociale (L), Introducere in asistenta sociala (L), Asistenta sociala a persoanelor cu risc epidemiologic ridicat (L), Metodologia cercetarii in asistenta sociala (L), Cercetare sociala avansată (M).
  Domenii prioritare pentru licenţă: HIV/SIDA, asistența socială a persoanelor din grupuri vulnerabile, practica asistenței sociale, analiza unor politici sociale, politici sociale comparate, evaluarea programelor sociale... citeste mai mult

 9. Conf. univ. dr. Mardare Elena-Iulia
  Email: eimardare@sas.unibuc.ro
  Ore de consultație: vineri 16-18, Schitu Măgureanu nr.9, sala 304
  Domenii de interes: Stresul social şi managementul stresului, Consilierea şi terapia familiei, Psihosociologia sănătăţii, Consilierea şi asistenţa socială clinică.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din București
  Două lucrări reprezentative (carţi sau articole): Stresul psihosocial şi boala cardiacă. Analize şi intervenţii (Editura Universităţii din Bucureşti, 2010); The situation of Romanian HIV-positive adolescents: results from the first national representative survey, AIDS Care. Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, Publisher: Routledge , Volume 22 Issue 5, 562, 2010 (cu Buzducea D., Lazăr F.)
  Cursuri predate: Consilierea persoanelor cu boli cronice (L); Teorii psihosociale în consiliere (M); Managementul stresului în asistența socială (M); Managementul stresului în serviciile medicale și sociale (M).
  Pagină personală: http://www.unibuc.ro/prof/mardare_e_i/
  Domenii prioritare pentru licenţă: Stresul social (familial, profesional) - evaluare și gestionare; Consilierea psiho-socială; Evaluarea și terapia familiei disfuncționale; Psihosociologie aplicată în domeniul îngrijirii medicale și sociale; Boala cronică (HIV-SIDA, boli cardiace, cancer etc.) - analiză și intervenție psihosocială; Rolul suportului social (familie, grupuri de suport etc.) în problematica socială; Formare și supervizare în asistența socială/psihoterapia de familie...citeste mai mult

 10. Conf. univ. dr. Mățăuan Gabriel
  E-mail:  gabriel.matauan@rmgc.ro
  Domenii de interes:  Evaluarea programelor sociale, Managementul resurselor umane, Managementul programelor sociale, Managementul organizatiilor non-profit
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1999 -  Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: Evaluarea programelor sociale, (1999, Ed. Expert, Bucuresti), Assessment of Training Needs at the Achieved Level of Transition in Central and Eastern Europe (2000, European Training Foundtion, Torino)
  Cursuri predate în acest an: Notiuni financiare si politici salariale (M), Managementul si evaluarea programelor (M)
  Domenii prioritare pentru licenţă: Evaluarea programelor sociale, Managementul resurselor umane, Managementul programelor sociale, Managementul organizatiilor non-profit...citeste mai mult

 11. Conf. univ dr. Nistor Gheorghiţa
  E-mail:gheorghitalayar@yahoo.com; nistorgheorghita@gmail.com  
  Ore de consultatie: Miercuri 12-14, Schitu Magureanu nr.9, sala 304
  Domenii de interes: Psihologie socială şi organizaţională, Asistenţa socială a familiei şi copilului, Politici sociale, Deontologie, etică în domeniul asistenţei sociale
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2003 - Universitatea Bucureşti, doctor in sociologie
  Două lucrări representative: Capitolele 1,8 şi 12 în Consiliere în asistenţă socială (2012), coord. Hanibal Dumitraşcu, Iaşi, Editura Polirom; Youngsters and Social Policies of Support During Crisis, co-autor cu Mirela Anghel, în International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol 4, No 1-2, 2012, p 127-137;  The Role of the nonverbal communication in  interpersonal  relations, publicat în Procedia-Social and Behavioral Journal vol. 47/2012, pg. 552-556.
  Domenii prioritare pentru licenţă:(5 Master +5 Licenţă) –Psihologie socială aplicată (Comportamnet şi mediu social); Sericii de asistenţă socială pentru familie şi copil; Politici sociale de suport pentru familie; Abandonul şcolar: consiliere şi prevenire; Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii; Cultură organizaţională; Elemente de etică şi bioetică în practica asistenţei sociale...citeste mai mult

 12. Conf. univ. dr. Rădulescu  Ana
  E-mail:  ana.radulescu@gmail.com
  Ore de consultatie: LUNI orele 10-12 , Schitu Magureanu nr.9, Birou Profesori, Etaj 4.
  Domenii de interes: dezvoltarea profesiei si a serviciilor de asistenta sociala, coaching si supervizare in asistenta sociala, management de caz si instrumentarea cazurilor in asistenta sociala, management organizational si dezvoltare strategica, dezvoltare si implementare proiecte sociale internationale, cooperare internationala, cercetare sociala, consiliere vocationala, economie sociala.   
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2005, Universitatea Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative:  Asistența socială: un răspuns la problematica grupurilor de risc (2010), Consilierea vocaţională – un serviciu necesar în asistenţa persoanelor vulnerabile (2012), „Shaping the role and the public image of social workers in Europe” în „Social Work: Making a World of Difference, IFSW.
  Cursuri predate în acest an:  Management de caz in asistenta sociala (L), Introducere in asistenta sociala (L), Coaching si mentorat in asistenta sociala (L), Metode de interventie in cazurile de violenta domestica (M).
  Domenii prioritare pentru licenţă: servicii de asistenta sociala, violenta domestica...citeste mai mult

 13. Conf. univ. dr. Rujoiu Valentina Ioana
  E-mail:  valentinarujoiu@yahoo.com
  Domenii de interes: violenţă domestică; tehnici de intervenţie şi metode în situaţie de criză; metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual; tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc, planificare familială
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008 - Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie
   Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): VEST ŞI EST: CULTURA VIOLENŢEI ŞI EMOŢIILE SOCIALE (2010) (coautor). editura a.s.e., bucureşti, Violenţa în familie: între percepţie socială şi asumare individuală (2012). (coeditor). Editura A.S.E. Bucureşti
  Cursuri predate în acest an: Violenţa în relaţia de cuplu: abordare interculturală (L.), Metode şi tennici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual (L.),  Planificare familială (L.), Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză (M.), Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc (M.)
   Domenii prioritare pentru licenţă: violenţă domestică; familia în situaţie de risc; politici sociale centrate pe familie şi copil ... citeste mai mult

 14. Lector univ. dr. Alexandru Luminita Monica
  E-mail:
  monica_alexandru1@yahoo.com, alexandru.monica@gmail.com
  Ore de consultatie: miercuri 10.00 - 12.00 , Schitu Magureanu nr.1, SALA 513
  Domenii de interes: trafic de fiinte umane, legislatie in asistenta sociala, servicii/beneficii de asistenta sociala, politici sociale de prevenire si combatere a consumului de droguri
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008 Universitatea din Bucuresti , doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):  Reforma sistemului de protecție a copilului și familiei în România, editura Universității din București, 2008, Traficul de ființe umane: o nouă formă de sclavie modernă, în volumul Asistența socială a grupurilor de risc, (coord. Doru Buzducea), editura Polirom, Iași, 2010
  Cursuri predate în acest an:   Asistenta sociala bazata pe evidente (L), Asistenta sociala a persoanelor traficate (L), Coaching si mentorat in asistenta sociala (L), Coordonare practica de specialitate (L), Victimele traficului de fiinte umnane. Servicii si interventii specializate (M), Politici sociale si tendinte in prevenirea consumului de droguri (M) 
  Domenii prioritare pentru licenţă: trafic de fiinte umane, prevenirea si combaterea consumului de droguri, legislatie in asistenta sociala... citeste mai mult

 15. Lector univ. dr. Anghel Mirela
  E-mail:  mirelap.anghel@gmail.com
  Ore de consultatie: marți 12.00-14.00, Schitu Magureanu nr. 9, SALA 304
  Domenii de interes:  asistența socială, comunicare, interculturalitate, limbajul trupului, violența stradală, sociologia sportului.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2010 – Universitatea din București, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative:Comunicarea interpersonală în asistenţa socială, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, Boteanu, Mirela, ”Asistența socială și specificul comunicării” in Asistența socială a grupurilor de risc, Doru Buzducea (coord.), Iasi, Polirom, 2010
  Cursuri predate în acest an: Limba engleză (L), Comunicare interpersonală în asistența socială (L), Comunicare organizatională (M)  
  Domenii prioritare pentru licenţă: comunicarea verbală și non-verbală, prevenirea violenței stradale împotriva femeilor, dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor în dezbateri...citeste mai mult

 16. Lector univ. dr. Cozӑrescu Mihaela
  E-mail   mihaela.cozarescu@yahoo.com , mihaela.cozarescu@pestalozzi.ro
  Ore de consultaie – la cerere, Schitu Mӑgureanu nr . 9-cancelarie etaj 3
  Domenii de interes – psihologie,educatie socialӑ (pedagogie socialӑ),educaṭie interculturalӑ, management,educaṭia adulṭilor, formare profesionalӑ
  Anul obinerii doctoratului – 2008 - Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Doua lucrӑri reprezentative: Pedagogia socialӑ de la teorie la practicӑ , Editura Universitaṭii din Bucuresti, 2012, Educaṭie interculturalӑ, fundamente teoretice si aplicaṭii practice, (coord.volum) Editura  ASE,2010
  Cursuri predate in acest an: Psihologie in asistenṭa sociala (L),Asistenṭa sociala si consiliere in scoalӑ (L) ,Pedagogie curativӑ (M) , Managementul stresului in serviciile sociale si de sӑnӑtate (M)
  Domenii prioritare pentru licena : psihologie,educaṭie socialӑ, (pedagogie socialӑ), Timp liber, animaṭie socio-culturala, formare profesionalӑ, consiliere, consiliere in scoala, formare adulṭi…citeste mai mult

 17. Lector univ. dr. Curaj Aurelia
  E-mail: fundatiageron@gmail.com
  Ore de consultatii: joia, 15.00-16.00  Bulandra, sala 601
  Domenii de interes: Varstnicul
  Anul si institutia obtinerii doctoratului: 2007- Universitatea de Medicina “Carol Davila” Bucuresti, doctor in medicina
  Doua lucrari reprezentative: 2007-Teza Doctorat: “Consideratii privind Calitatea Vietii legata de Sanatate la Persoanele Varstnice trecute de 70 de ani”, 1999-“The Health Dimension of Comprehensive Action with Disavantaged Women” editor Carl Tenhaeff, NIZW,Olanda
  Cursuri predate in acest an: GRSS-Consilierea Persoanelor Varstnice (M); Asistenta Persoanelor Varstnice (L)
  Domeniu prioritar pentru licenta: Gerontologie Sociala…citeste mai mult

 18. Lector univ. dr. Ene Theodora Doina
  E-mail:  theoed@gmail.com
  Ore de consultatie: marti 16-18 , Schitu Magureanu nr.1, cam. 513
  Domenii de interes:  servicii de asistență socială, managementul proiectelor, managementul resurselor umane,
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din București
  Două lucrări reprezentative:  Website-ul corporatist – instrument de promovare a culturii organizaționale. Ed. Univ. din București, 2013, Cultura organizațională și elementele ei constitutive în Buzducea, D. (coord.) – Asistența socială a grupurilor de risc, Ed. Polirom, Iași
  Cursuri predate în acest an:  Introducere în managementul resurselor umane (L), Managementul voluntariatului și RSC (L), Managementul proiectelor de asistență socială (L), Inițiative private în asistență socială (M), Managementul serviciilor de probațiune și organizațiilor conexe (M)
  Domenii prioritare pentru licenţă: managementul serviciilor de asistență socială, managementul proiectelor, resurse umane…citeste mai mult

 19. Lector univ.dr. Fîrţală Valeriu
  E-mail: valif@sas.unibuc.ro
  Ore de consultație: Luni : 12-14 , Schitu Măgureanu nr.9, sala 403.
  Domenii de interes:  Probațiune, Protecția internatională a drepturilor omului, Drept social, Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2007, Universitatea din București, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: Legislație în asistența socială, Editura pentru Științe Naționale, București, 2002 ; Instrumente internaționale cu impact asupra probațiunii, in Probațiunea-Teorii, legislație și practică, Editura Polirom, București, 2011.
  Cursuri predate în acest an:  Drepturile omului și diversitate culturală(L), Instrumente europene cu impact asupra activității de probațiune(M), Sistemul sancționator.Roluri procedurale ale consilierului de probațiune(M), Legislație în asistența socială(L), Noțiuni introductive de legislație a muncii(L).
  Domenii prioritare pentru licenţă: Probațiune, Protecția internațională a drepturilor omului, Drept social, Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Legislație în asistența socială, Reglementări europene privind prevenirea și combaterea criminalității organizate...citeste mai mult

 20. Lector univ. dr. Mihai Sanda Luminita
  E-maillumiha19@ines.ro
  Ore de consultatie:   MARTI   orele  12 – 14, Schitu Magureanu nr.9, SALA 403
  Domenii de interes:  Psihopatologie  si psihiatrie, psihoterapia familiei si a cuplului, terapia si asistenta persoanelor dependente de substante legale/ilegale
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2002, Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: 14 pasi in lumea drogurilor (2005); Terapia de familie – abordare sistemica (cap.4 in Consilierea in Asistenta Sociala 2012)
  Cursuri predate în acest an:  Psihopatologie (L) ; Consiliere si terapii familiale (curs, L); Asistenta sociala a persoanelor cu adictii (L) ; Terapia si asistenta persoanelor toxicodependente (M); Terapia de familie-abordare sistemica (M) Psihopatologia Infractorilor (M) ;
  Domenii prioritare pentru licenţă: psihopatologie si psihiatrie; terapie de familie si de cuplu, asistenta si terapia persoanelor toxicodependente...citste mai mult

 21. Lect. univ. dr. Szabo Anamaria - Prodecan
  E-mail: ana.szabo@sas.unibuc.ro
  Ore de consultaţie: Luni: 12 – 13, Schitu Măgureanu nr.9, decanat
  Domenii de interes: Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială, Metodologia cercetării sociale, Asistenţa socială a persoanelor care au comis infracţiuni, Practici restaurative în justiţia penală şi asistenţa socială
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din Bucureşti
  Două lucrări reprezentative: 2010. „De la justiţie restaurativă la practici restaurative. Aplicabilitate în sfera asistenţei sociale”. În Revista de Asistenţă Socială. 9(1). 125-147. ISSN1583-0608. 2009. Perspective ale dezvoltării instituţiei probaţiunii în România. Raport de cercetare. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ISBN 978-973-737-701-2.
  Cursuri predate ȋn acest an: Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială la nivel de grup şi de comunitate; Metodologia cercetării în asistenţă socială; Cercetare socială avansată; Asistenţa socială a persoanelor delincvente; Strategii de gestionare a conflictelor; Practici restaurative în sistemul judiciar.
  Domenii prioritare pentru licenţă: Analiza instituţiilor penale: probaţiune, penitenciare, muncă în folosul comunităţii, alte sancţiuni şi măsuri comunitare; Studiul fenomentelor şi populaţiilor deviante şi delincvente; Aplicabilitatea practicilor restaurative în diferite sisteme şi contexte sociale: justiţia penală, asistenţa socială, educaţie, în organizaţii; Analiza metodologiilor şi practicilor de cercetare socială...citeste mai mult

 22. Lect. dr. Smaranda Witec
  E-mail: smaranda.witec@gmail.com
  Ore de consultatie: miercuri 14.00-16.00 , Schitu Magureanu nr.9, SALA Cancelarie 2
  Domenii de interes:  deontologie, solicitanţi de azil şi refugiaţi, protecţia copiilor, asistenţa delincvenţilor, antreprenoriat social, nevoi emergente, leadership.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2013 - Universitatea din Bucureşti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: Consiliere în asistenţa socială (coord. Dumitraşcu, Hanibal, 2012), Asistenţa socială a grupurilor de risc (coord. Buzducea, Doru, 2010).
  Cursuri predate în acest an:Etică  în asistenţă socială (licenţă), Asistenţa socială a refugiaţilor(licenţă),  Asistenţa refugiaţilor şi a comunităţilor multietnice(master), Etică şi deontologie în probaţiune(master).
  Domenii prioritare pentru licenţă: deontologie profesională, asistenţa socială a solicitanţilor de azil şi a refugiaţior, protecţia copilului, antreprenoriat social…citeste mai mult

 23. Asist.univ. drd. Constantinescu (Oprea) Claudia
  E-mail:citeste mai mult

 24. Asist. univ. dr. Rentea (Anton) Georgiana
  E-mail:  georgiana.anton@sas.unibuc.ro
  Ore de consultație: Luni, 18:00-19:00, Schitu Măgureanu nr.9, info 2
  Domenii de interes: migrație și cetățenie, politici sociale, organizații nonguvernamentale, diversitate culturală.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din București, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: Anton, G., Preda, M. (2013), “Ethical and Methodological Dilemmas in Researching Vulnerable Groups in Romania”. În Isabella Paoletti, Adriano Duarte Rodrigues, Isabel Tomás  (coord.) Practice of ethics: An Empirical Approach to Ethics in Social Science Research. 115-135. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. Anton, G. C. (2010), “Imigranţi şi refugiaţi”. În Doru Buzducea (coord.) Asistenţa socială a grupurilor de risc. 587-630. Iasi: Polirom.
  Cursuri predate în acest an:  Introducere în asistență socială (L), Resurse umane în contextual globalizării (L), Practica de specialitate (L)
  Domenii prioritare pentru licenţă: asistența socială a diferitelor categorii de migranți, migrație și cetățenie, politici sociale, diversitate culturală...citeste mai mult

 25. Asist. univ. dr. Ştefan Mihaela
  E-mail:  mihaela.stefan@sas.unibuc.ro , bvct@yahoo.fr
  Domenii de interes:  educaţie, familie, comunicare, mass media
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012 - Universitatea din Bucureşti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: Familia monoparentală, între realitate şi construct mediatic (Editura Universităţii din Bucureşti,2013, Bucureşti) ;
  Familia monoparentală (capitol în Economia socială a grupurilor vulnerabile, coordonator Doru Buzducea, editura Polirom, 2012, Bucureşti)
  Cursuri predate în acest an: Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială (L); Metode şi tehnici de asistenţă a grupului şi a comunităţii (L)
  Domenii prioritare pentru licenţă: familie, educaţie, comunicare...citeste mai mult

 26. Asist. univ. dr. Ursan  Marian
  E-mail: marian.ursan@sas.unibuc.ro
  Ore de consultatie:   
  Domenii de interes: Grupuri vulnerabile si marginalizate, HIV/SIDA, Consumul de droguri, Sex Comercial 
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din Bucuresti
  Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Ursan, M. (2010). Droguri si prostitutie: combinatii si viata de noapte in Bucuresti, in Buzducea, D., Asistenta Sociala a Grupurilor de Risc, Polirom, Iasi; Ursan, M. et al. (2005). Sexul Comercial – Perspectiva de Sanatate Publica si Sociala, ARAS – Asociatia Romana Anti-SIDA.
  Cursuri predate în acest an: Prevenire HIV in randul grupurilor vulnerabile si marginalizate.
  Domenii prioritare pentru licenţă: ...citeste mai mult

Profesori Asociati

 1. Prof. univ. dr. Abraham Pavel
  E-mail:
  ... citeste mai mult

 2. Prof. univ. dr. emerit Anghel Petre
  E-mail:
    petre.anghel@gmail.com
  Domenii de interes:  comunicare, sociologie, sociolingvistică, antropologie, literatură
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: doctor în sociologie – 2010 Universitatea din București, doctor in teologie – 2005 Universitatea din București, doctor in filologie – 1978 Universitatea din București
  Două lucrări reprezentative: Cultură şi interculturalitate, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2009, Efficient Strategies of Communication, Pasadena, CA., American Seminar Leaders Association, 2003.
  Cursuri predate în acest an:  Comunicare interpersonală în asistența socială (L), Marketing și imagine (M), Comunicare în afaceri (M), Comunicare interculturală (M), Metode de cercetare (D)
  Domenii prioritare pentru licenţă: comunicare interculturală, comunicare interpersonală, comunicare în grup...citeste mai mult

 3. Prof. Dr. Gheorghe Florian
  E-mail: ... citeste mai mult

 4. Prof. univ. dr. Morar Ecaterina
  E-mail:  ecaterina_morar@yahoo.com
  Ore de consultatie: joi 16-18 Saptamana impara  Str. Transilvaniei Sala 1
  Domenii de interes:  Psihologie,Antropologie ,Bioetica,Deontologie
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  1997 Instutul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane, doctor in psihologie
  Două lucrări reprezentative (carţi sau articole): Fragilitatea umana in gandirea antropologica ,Ed.All,Bucuresti,1998  Antropologie politica si culturala,Ed.Universitatii din Bucuresti,2006  
  Cursuri predate în acest an: Psihologia in asistenta sociala(L);Aspecte deontologice in serviciile de consiliere (M) ;Deontologia asistentei sociale in activitatea antidrog
  (M);Psihologia Cuplului si Psihosexologie (M).
  Domenii prioritare pentru licenţă: Psihologie generala, Psihologia cuplului, Deontologie, Psihologia varstelor... citeste mai mult

 5. Prof. univ. dr. Ştefanescu Poliana
  E-mail: ... citeste mai mult

 6. Prof. univ. dr. Vlădescu Cristian
  E-mail: ...citeste mai mult

 7. Conf. univ. dr. Stănescu Alin
  E-mail: ... citeste mai mult

 8. Conf. univ.dr. Stănişor Ion Emilian
  E-mail: stanisore@yahoo.com
  Ore de consultative: MIERCURI  orele 15,30. Str. Schitu Magureanu, sala 303.
  Domenii de interes: Penologie, Criminologie, Drept penal, Drept procesual penal.
  Anul si institutia obtinerii doctoratului: 2002, Academia Romana.
  Doua lucrari reprezentative: Penologie-2002, Delincventa juvenila-2003.
  Cursuri predate in acest an: Criminologie aplicata, Sociologia institutiilor de aplicare a legii, Asistenta consumatorilor de droguri  in penitenciar.
  Domenii prioritare pentru licenta: criminologie, penologie...citeste mai mult

 9. Lect. univ. dr. drd. SÂRBU Emanuel - Adrian
  E-mail: easarbu@gmail.com
  Domenii de interes: suicidologie, thanatologie, prevenire consum substante ilicite, sociologia religiilor, metode de cercetare socială/ în asistența socială, sistemul de asistenta socială, politici sociale, legislație în asistență socială.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din Bucuresti, doctor in teologie; 2013 - doctorand în sociologie
  Două lucrări reprezentative: Sârbu, E.A. (2011) Suicidologie integrativă, Editura Ars Academica, București; Sârbu, E. A. & Străinescu, I., Metode de cercetare sociologică, Editura Universității din București, București.
  Cursuri predate în acest an: Coordonarea practicii de specialitate pentru specializarea Asistență Socială; seminar Metode de cercetare în asistența socială;
  Domenii prioritare pentru licenţă: conduită deviantă, suicidologie/ thanatologie, sistemul național de servicii sociale, politici sociale, politici de prevenire a conduitei deliberat autoagresive, politici privind combaterea consumului de droguri;

 10. Lector univ. dr. Anghel Alina
  E-mail: anghelalina2002@yahoo.com
  Ore de consultatie: luni, 14-16,  Schitu Magureanu nr.9, SALA 304
  Domenii de interes: violență și sclavie modernă – traficul de persoane, asistența familiei si a copilului, servicii de asistență socială, sociologia bolii cornice, managementul situațiilor de criză, educație pentru sănătate, coaching în asistența socială
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2009, Universitatea București, doctor in sociologie  
  Două lucrări reprezentative: Violență și sclavie modernă. Traficul de femei-perspectivă sociologică. Editura Universitară. 2011, Dimensiuni ale integrării sociale a victimelor traficului de fiinţe umane (Revista de asistența socială, nr. 3-4/2011),  Social Services for Preventing Child Abuse, Neglect and Exploitation in Romania (Revista de asistență socială nr1-2/2005)
  Cursuri predate în acest an: Asistența familiei și a copilului (licență), Consilierea persoanelor cu boli cronice (licență), Metode si tehnici de cercetare socială (licență), Politici sociale în serviciile de asistență socială (master), Diagnoza problemelor sociale (master)
  Domenii prioritare pentru licenţă: sclavia modernă – trafic de persoane, sociologia și asistența socială a bolii  cornice, servicii de asistență socială, managementul situațiilor de criză în asistența socială... citeste mai mult

 11. Lector univ. dr. Apostu Iulian
  E-mail: ... citeste mai mult

 12. Lect. dr. Patrascu Denisa
  Domenii de interes: Drept social ...citeste mai mult

 13. Asistent univ. dr. Sofrone Mihaela
  E-mail:  mihaelasofrone@yahoo.com
  Domenii de interes:  Asistenta Familiei si copilului, Comportament si mediu social (Diagnoza problemelor sociale, Oportunitati egale, Sistemul de asistenta sociala, Sociologia familiei / cursuri din norma de lector titular la Insitutul teologic Adventist/ specializarea Asistenta sociala)
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative:  Violenţa psihologică asupra femeii în România postmodernistă, articol în Revista de Asistenţă Socială, nr.1/2009 , Violenţa între adolescenţi în mediul şcolar – între acceptare şi îngrijorare, articol în Revista FICE (Revistă de pedagogie şi asistenţă socială editată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative), număr tematic – Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului, septembrie 2008 
  Cursuri predate în acest an:  Comportament si mediu social (seminar/licenta), Asistenta familiei si copilului (seminar/licenta)
  Domenii prioritare pentru licenţă: Asistenta familiei si copilului ...citeste mai mult

 14. Dr. Barbu Florea
  E-mail: ... citeste mai mult

 15. Dr. Bonea Georgiana Virginia
  E-mail:  georgiana.bonea@sas.unibuc.ro
  Ore de consultatie: Miercuri, 14:00-16:00 , Schitu Magureanu nr.9, SALA secretariat.
  Domenii de interes:  Violenta in relatia de cuplu, Sociologie Juridică, Sociologia Victimei, Sociologia Devianţei.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Fanultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Bucuresti.
  Două lucrări reprezentative:  
  Cursuri predate în acest an:  Practica de specialitate; Coaching si Mentorat in Asistenta Sociala.
  Domenii prioritare pentru licenţă: Violenta in relatia de cuplu, Sociologia Victimei, Sociologia Devianţei...citeste mai mult

 16. Dr.  Marin Roxana - Andreea
  e-mail: andreamrox@yahoo.com;    r.andreea30@yahoo.com
  Domenii de interes: inechitate socială în mediul urban, politici sociale, clase și ordine socială, legislație în asistență socială
  Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: 2012 – Comunități urbane marginale: polarizare, incluziune și dependență socială în mediul urban, (coord.) Poliana Ștefănescu, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, 2010 – Urban Social Polarisation: A Disorder of Postmodern Societies – articol on-line prezentat în cadrul conferinței Remaking the Social. New Risks and Solidarities http://cluj2010.wordpress.com/sessions/s17/paper-17-12;
  Activitate didactică: 2011 – 2013: Seminar Informatică, Statistică și Analiză de Date (L) pentru specializarea Asistență Socială; 2013: Coordonarea practicii de specialitate (L) pentru specializarea Asistență Socială
  Domenii prioritare pentru licență: sistemul național de servicii și beneficii sociale, politici sociale, inechități sociale, politici privind combaterea consumului de droguri...citeste mai mult

 17. Dr. Marinescu Angelica
  E-mail: ... citeste mai mult

 18. Dr. Săndica Ion
  E-mail: sandica.ion@sas.unibuc.ro; sandicad@yahoo.com
  Ore de consultatie:
  Domenii de interes: Consilierea si psihoterapia familiei; Consiliere in asistenta sociala bazata pe legislatie si serviciile din domeniul protectiei copilului; Consilierea familiilor care au copii diagnosticati cu tulburari din spectrul autismului; Consilierea adultilor cu sindrom Asperger si autism inalt functional;
  Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: Universitatea din Bucuresti, doctor in sociologie
  Două lucrări reprezentative: Coautor: Copilul meu cu autism, mini ghid pentru parinti, Autism Romania, iunie, 2010; Recenzie, Terapia familiei de Virginia Satir, editura Trei, 2011, Revista de Asistenta Sociala, nr 2, 2012; Recenzie, Trauma, atasament, constelatii familiale. Psihoterapia traumei de Franz Ruppert, editura Trei, 2012, Revista de Asistenta Sociala nr. 3, 2013 (in curs de aparitie)
  Domenii prioritare pentru licenta: Consiliere in asistenta sociala; Consiliere si terapii tamiliale; Consiliere scolara; Terapii pentru persoanele toxicodependente; Asistenta persoanelor cu adictii; Coaching si mentorat in asistenta sociala...citeste mai mult

 19. Drd. Bădoi Delia
  E-mail: ... citeste mai mult

 20. Drd. Gheorghe Mirela
  E-mail: ... citeste mai mult

 21. Drd. Pîrneci Oana
  E-mail: ... citeste mai mult

 22. Clocotici Oana
  E-mail: ... citeste mai mult

 23. Cristea Diana
  E-mail: ... citeste mai mult

 24. Roşu Cristi
  E-mail: ... citeste mai mult

 25. Sandu Emilia
  E-mail: ... citeste mai mult

Important