Scurtă prezentare

Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, deprinderi şi motivația de a iniția şi dezvolta servicii de consiliere cu rol în îmbunătățirea calității vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor. În prezent, există o reorientare structurală şi funcţională a asistenţei sociale de la furnizarea prestaţiilor financiare ca principală formă de sprijin, la servicii sociale adresate indivizilor şi familiilor aflate în situaţii de risc. Serviciile sociale au ca scop atât prevenirea instalării unor procese sociale patologice (abandonul şi neglijarea copiilor, abuzul și violenţa domestică, consumul de droguri, delincvenţa, abandonul şcolar, inadaptarea la stresul produs de bolile cronice, HIV/SIDA, deficiențe fizice sau psihice etc.), cât şi furnizarea, prin consiliere, de suport persoanelor care nu pot depăşi, prin forţe proprii, situaţiile de dificultate în care se află.

Cursuri

Semestrul I

Semestrul II

Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială
Teorii psihosociale în consiliere
Evaluare psihosocială şi strategii de coping 
Aspecte deontologice în serviciile de consiliere

Psihologia cuplului. Psihosexologie 
Psihoterapie individuală şi de grup
Terapii de familie:abordarea sistemică
Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora

Semestrul III

Semestrul IV

Managementul stresului în serviciile de asistenţă socială
Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză
Servicii sociale pentru persoanele vârstnice 
Pedagogie curativa
Servicii de asistenţă sociala  şi consiliere în instituţiile educaţionale

Supervizare în asistenţa socială 
Practica aplicată în serviciile de consiliere şi asistenţă socială/ internship într-o organizaţie
Cercetare socială avansată

Profesori

Iulia Mardare (coordonator master), Mihaela Cozărescu, Aurelia Curaj, Hanibal Dumitrașcu, Livius manea, Luminița Mihai, Ecaterina Morar, Gheorghița Nistor, Valentina Rujoiu

Important