Cereri

Cererile de cazare pot fi verificate, pe baza CNP-ului, aici.
Pentru fiecare CNP se poate completa o singura cerere de cazare.
Cererile de cazare nu pot fi editate/modificate, astfel ca pentru orice schimbare pe care vreti sa o aduceti informatiilor initale trebuie sa completati cererea de cazare din nou.
Pentru aceasta, solicitati intai stergerea cererii initiale printr-un email cu subiectul “Schimbare cerere cazare” la cazari@sas.unibuc.ro.
Dupa ce primiti confirmarea stergerii, completati din nou formularul/cererea de cazare.

Important