Lect. Dr. Cotoi Calin

Date de contact
Email: calincotoi@yahoo.com
Resurse
CV - limba româna
Orar
Orarul prelegerilor

 

Studii

Doctorat în Filosofie, Universitatea din Bucuresti


Licenţiat în medicină umană, Universitatea „Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca


Licenţiat în Sociologie, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială


Studii postdoctorale Colegiul Noua Europă, Bucuresti


Education

Ph.D. in Philosophy (University of Bucharest)


Graduated in Sociology - University of Bucharest, (Faculty of Sociology and Social Work)


Graduated in Medical Sciences – University “Iuliu Hatieganu”, Cluj Napoca


Postdoctoral fellowship at New Europe College, Bucharest


Stagii în străinătate


Honorary Fellow al University College London 2007-2010


Fellow al Wissenschaft Kolleg zu Berlin, 2009


Program de schimb Academia Maghiară, Academia Română, Budapesta 2008


Fellow al Collegium Budapest 2006


Junior Fellow al Centre for Advanced Studies Sofia 2005-6


Research fellowship în cadrul OSI Comparative History Project, Budapesta 2007


Bursă de cercetare doctorală la Universitatea din Friburg, Elvetia, 2004


Internships abroad


2009 Fellow of Wissenschaft Kolleg zu Berlin


2007-10 Honorary Research Fellow, University College London, Department of Anthropology


2007 Exchange programme Hungarian Academy, Romanian Academy, Budapest, at the Institute of Ethnology


2006 Fellow at Collegium Budapest


2005-6 Junior Fellow at Centre for Advanced Studies, Sofia


2007 Research fellowship at Central European University, Budapest for O.S.I. Comparative History Project


2004 PhD Research scholarship, University of Fribourg, Institute of Ethnology


Activitate didactică


Lector dr.


Cursuri:


Istorie Socială,

Istoria Sociologiei,

Istoria Sociologiei Românesti,

Antropologia Dezvoltării,

Teorii Sociologice Contemporane

Antropologie Politică

Analiză Regională. Complexe de SecuritateTeaching


Senior lecturer


Courses:


Social History

History of Sociology

History of Romanian Sociology

Anthropology of Development

Contemporary Sociological Theories

Political Anthropology

Regional Analysis. Security Complexes

Alte activităţi profesionale


2008 Participant la conferinţa EASA (European Association of Social Anthropologists) Experiencing Diversity and Mutuality cu lucrarea A 'nested' and 'perspectivistic' way of understanding the global - local nexus, Ljubljana

2008 Participant la conferinţa Shared/ Entangled Histories. Comparative Perspectives on Hungary and Romania, Centre for Baltic and East European Studies, Södertörn University College, Central European University

2008 Participant la conferinţa Die wissenschaftliche Selbstbeschreibung der sozialistischen Gesellschaft: Soziologie und Ethnologie/Ethnographie in Ostmittel- und Südosteuropa 1945-1989, organizată de Collegium Carolinum, cu lucrarea The Avatars of Sociology and Modernization in Socialist/National-Communist Romania, Bad Wiesee

2008 Participant la conferinţaThe State & State Effects: Social Science Perspectives la University of Manchester, Department of Social Anthropology cu lucrarea Ethno-nationalist imagining in Eastern Europe. Beyond the politics of nation-states, Manchester

2008 Participant la Scoala de Vară The Janus Face of Education in Conflict and Transformation Societies, Georg Eckert Institute, cu lucrarea Hisoire croisee and History Textbooks, Braunschweig

2008 Participant la primul Forum ISA (International Sociological Association): Sociological Research and Public Debate with the paper Global Technologies and Modern Identities: Cyber-Ethnicization of Ethnic and Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe, Barcelona

2008 Participant la conferinţa anuală at CEU-OSI Comparative History Project, cu lucrarea “National Identity and the Left: Romania, Bessarabia and the Russian Empire, 1900-1945”, Sofia

2007 Coordonator a unui proiect comun de cercetare intre Academia Maghiara de Stiinte si Academia Romana pe tema Social Ethnography of Elderly Population in Transylvania. Social Protection and Re-definitions of Identity

2007 Bursa obtinuta la Central European University, in cadrul Comparative History Project

2007 Participant la conferinta Anthropology in London, organizata de University College of London, London School of Economics si Goldsmith College

2007 Participant la conferinta InASEA (International Association for Southeast European Anthropology)Region, Regional Identity and Regionalism in South Eastern Europe cu lucrarea Cultural regionalism and nationalism in interwar Romania. Geography, ethnology and the imagining of national space(s)

2007 Participant la London Festival of Europe, organizat de European Alterities si London School of Economics, cu lucrarea Ins and Outs in Eastern Europe

2006 Participant la seminarul international Museums and Society, organizat de Muzeul Taranului Roman, cu lucrarea Closures and Museums

2006 Participant la confeinta internationala Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe, organizat de Centre for Advanced Studies Sofia, cu lucrarea Social Democracy and Narodnicism in interwar Romania. National Identity and the Left. 1900-1945

2006 Participant la conferinta A.S.N. (Association for the Study of Nationalism) Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and its Regional Context cu lucrarea New Technologies for Ethno-Nationalist Imagining. The Case of Moldavian Csangos

2006 Participant conferinta E.A.S.A. (European Association of Social Anthropologists) in Bristol, cu lucrarea Rethinking the 'social' at the borders of scientific discourse: can the social become non-secular?

2005 Participant la conferinta InASEA, cu lucrarea Urban versus rural in Southeastern Europe. Different traditions, different modernities, different sciences?


Other professional activities


2008 Participant at the EASA (European Association of Social Anthropologists) Conference Experiencing Diversity and Mutuality with the paper A 'nested' and 'perspectivistic' way of understanding the global - local nexus, Ljubljana

2008 Participant at the conference Shared/ Entangled Histories. Comparative Perspectives on Hungary and Romania, Centre for Baltic and East European Studies,Södertörn University College, Central European University

2008 Participant at the conference Die wissenschaftliche Selbstbeschreibung der sozialistischen Gesellschaft: Soziologie und Ethnologie/Ethnographie in Ostmittel- und Südosteuropa 1945-1989, organized by Collegium Carolinum with the paper The Avatars of Sociology and Modernization in Socialist/National-Communist Romania, Bad Wiesee

2008 Participant atthe conferenceThe State & State Effects: Social Science Perspectives at the University of Manchester, Department of Social Anthropology with the paper Ethno-nationalist imagining in Eastern Europe. Beyond the politics of nation-states, Manchester

2008 Participant at the Summer School The Janus Face of Education in Conflict and Transformation Societies, Georg Eckert Institute, with the paper Hisoire croisee and History Textbooks, Braunschweig

2008 Participant at the First ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology: Sociological Research and Public Debate with the paper Global Technologies and Modern Identities: Cyber-Ethnicization of Ethnic and Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe, Barcelona

2008 Participant at the 2nd annual conference of the CEU-OSI Comparative History Project with the paper “National Identity and the Left: Romania, Bessarabia and the Russian Empire, 1900-1945”, Sofia

2007 Scholarship at the Central European University, Department of History, part of the Comparative History Project with the project Social Democracy and Narodnicism in Romania. National Identity and the Left. 1900-1945

2007 Participant at the conference Anthropology in London, organized by the University College of London, London School of Economics and Goldsmith College

2007 Participant at the 4th InASEA (International Association for Southeast European Anthropology) conference Region, Regional Identity and Regionalism in South Eastern Europe with the paper Cultural regionalism and nationalism in interwar Romania. Geography, ethnology and the imagining of national space(s)

2007 Participant at London Festival of Europe, organized by European Alterities and London School of Economics, with the paper Ins and Outs in Eastern Europe

2006 Participant at the international symposium Museums and Society, organized by the Museum of Romanian Peasant, Bucharest, with the paper Closures and Museums

2006 Participant at the international conference Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe, organized by the Centre for Advanced Studies Sofia, with the paper Social Democracy and Narodnicism in interwar Romania. National Identity and the Left. 1900-1945

2006 Participant at the A.S.N. (Association for the Study of Nationalism) conference Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and its Regional Context with the paper New Technologies for Ethno-Nationalist Imagining. The Case of Moldavian Csangos

2006 Participant at the E.A.S.A. (European Association of Social Anthropologists) Biennial Conference in Bristol, with the paper Rethinking the 'social' at the borders of scientific discourse: can the social become non-secular?

2005 Participant at the international seminarHealing of Memories, organized by The Conference of European Churches, The Comunity of Protestant Churches from Europe and Babeş-Bolyai University, with the paper: The Nationalisation and Re-nationalisation of Religious Minorities in Central Europe

2005 Participant at the 3th InASEA Conference, Belgrade with the paper Urban versus rural in Southeastern Europe. Different traditions, different modernities, different sciences?

2004 Participant at the international seminar We, the People, organized by Collegium Budapest and Centre for Advanced Studies – Sofia, with the paper: Anthropogeography and the National Imagining of Space in Interwar Romania

2003 Participant in the international symposium : Pluralism and Authoritarism in Transition – Social images and Political Attitudes organized by Goethe-Institut Inter Nationes with the paper: The Inventing of Nation in Postsocialist Romania

2003 Participant in the international symposium The Cultures of Post-1989 Central and East Europe organized by Martin Luther University, Halle-Wittenberg, Germany, with the paper: Social Imagery and the New European Identity
Programe de cercetare internaţionale


2009-2011 Director al grantului de cercetare C.N.C.S.I.S – Guvernamentalități transnaționale si noi proiecte de naționalizare. Minoritățile etno-religioase din Europa Centrală si de Sudest. Un studiu de caz din România: Ceangăii


2007-2009 Coordonator al proiectului comun dintre Academia Maghiară si Academia Română Social Ethnography of Elderly Population in Transylvania. Social Protection and Re-definitions of Identity


2006 Director al unui proiect de dezvoltare curiculară al Curriculum Resource Center, Central European University


International research programs


Director of the National Research Council (C.N.C.S.I.S) research grant - Transnational Governmentality and New Nationalization Projects. The Ethno-religious Minorities from central and SouthEastern Europe. Acase Study from eatern Romania: The “Csangos”, 2008-2011


Coordinator of a joint project between the Hungarian Academy of Sciences and the Romanian Academy on the topic of the Social Ethnography of Elderly Population in Transylvania. Social Protection and Re-definitions of Identity, 2007-2009


Director of a curricula development project financed by the Curriculum Resource Center, Central European University with the project: Anthropology of Rural Communities


Domenii de specializare generale


Antropologia etnicitatii, antropologie politica, studii rurale, istorie sociala, teorii si metodologie in antropologie, istoria sociologiei, regionalism si regionalizare. Am experienta de cercetare, predare si studii de teren in aceste domenii Am participat la coordonarea unor echipe de cercetare, am obtinut granturi de cercetare si burse in aceste domenii de expertiza. Am fost implicat in activitati editoriale pe aceste domenii


General areas of specialization


Ethnicity studies, Political Anthropology, Anthropology of Development, Rural Studies, Social History, Theories and Methodology in Anthropology, History of Sociology, Regionalism and Regionalization

Lucrări ştiinţifice- “The Imagining of National Spaces in Interwar Romania. The Case of Geopolitics” in Nationalities Affairs 32/ 2008

- “New Technologies for Ethno-nationalist Imagining : The Case of Moldavian Csangos” in Sociologie Romaneasca , vol. VI, 3/2008

- “Closures and Museums” in MARTOR.The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review, 11/ 2006

- „Regionalism şi regionalizare. O abordare critică”, in Revista Romana de Sociologie , no.2-3/2004

- “’Firea românilor între antropologie şi teoriile modernizării in România XXI, no.2, 2002

- “Naţionalism şi politici editoriale” in Romania Sociala , no.2/2001

- “Jurnalism şi sociologie” in Romania Sociala, no.1/2001

- AntonGolopenţia şi noua „ştiinţă a realităţii”. Pilonul sociologic al geopoliticii româneşti interbelice in Sociologie Româneasc, vol. III, nr. 2, 2005

- Vilmos Tanczos, ceangăii şi naţionalismul, in Studii de Securitate, no 3/2004Scientific papers


- “The Imagining of National Spaces in Interwar Romania. The Case of Geopolitics” in Nationalities Affairs 32/ 2008

- “New Technologies for Ethno-nationalist Imagining : The Case of Moldavian Csangos” in Sociologie Romaneasca [Romanian Sociology], vol. VI, 3/2008

- “Closures and Museums” in MARTOR.The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review, 11/ 2006

- „Regionalism şi regionalizare. O abordare critică” [Regionalism and Regionalization. A Critical Approach], in Revista Romana de Sociologie [Romanian Sociological Review] , no.2-3/2004

- “’Firea românilor între antropologie şi teoriile modernizării[‘The Romanian Self’, between anthropology and the theories of modernization] in România XXI, no.2, 2002

- “Jurnalism şi sociologie”[Journalism and Sociology] in Romania Sociala [Social Romania], no.1/2001

- AntonGolopenţia şi noua „ştiinţă a realităţii”. Pilonul sociologic al geopoliticii româneşti interbelice [Anton Golopenţia and the New “Science of Reality”. The Sociological Pillar of Romanian Interwar Geopolitics] in Sociologie Românească [Romanian Sociology], vol. III, nr. 2, 2005

- Vilmos Tanczos, ceangăii şi naţionalismul, [Vilmos Tanczos, Nationalism and the Csangos] in Studii de Securitate [Security Studies], no 3/2004


Cărţi publicate recent:


Autor:

Primordialism cultural şi geopolitica romaneasca, editura Mica Valahie, 2007
Co-autor

- “Reactionary Modernism in Interwar Romania. Anton Golopentia and the Geopolitization of Sociology“ in Nationalisms Today, Peter Lang Publishing House – în curs de publicare

- “Nationalismul: teorii si articulari politice”, in Doctrine Politice Europene, The Romanian Centre for Regional Analysis, Konrad Adenaeur Foundation, 2007

- “Economie ţărănească”, in Dicţionar de Sociologie Rurală, Mica Valahie Publishing House, 2003

- “New Technologies in National Minorities Invention”, in Globalization, European Integration and Social Development , Psihomedia Publishing House, 2003

- “Etnicitate, primordialism şi/sau globalizare, in Geopolitica Integrării Europene , Editura Universității din Bucuresti, 2003;

- “Legitimitatea morală a Occidentului” in Căderea Bagdadului. Irak: Jurnal de război, Editura Ziua , 2003

- “Marginalii la o paradigmă a cunoaşterii sociologice, in C. Constantinescu (ed.), Sociologie, etică şi politică socială, Editura Universității din Pitesti, 2001;Books recently published


Author:

Primordialism cultural şi geopolitica romaneasca [Cultural Primordialism and Romanian Geopolitics], Mica Valahie Publishing House, 2007


Co-author:

- “Reactionary Modernism in Interwar Romania. Anton Golopentia and the Geopolitization of Sociology“ in Nationalisms Today, Peter Lang Publishing House – in press

- “Nationalismul: teorii si articulari politice” [Nationalism: Theories and Political Articulations], in Doctrine Politice Europene [European Political Doctrines], The Romanian Centre for Regional Analysis, Konrad Adenaeur Foundation, 2007

- “Economie ţărănească” [Peasant Economy], in Dicţionar de Sociologie Rurală, [Dictionary of Rural Sociology], Mica Valahie Publishing House, 2003

- “New Technologies in National Minorities Invention”, in Globalization, European Integration and Social Development , Psihomedia Publishing House, 2003

- “Etnicitate, primordialism şi/sau globalizare” [Ethnicity, Primordialism and/or Globalization], in Geopolitica Integrării Europene [Geopolitics of European Integration], University of Bucharest Press, 2003;

- “Csangos, the Inventing of a National Minority. Ethnic and Religious Identity”, in Geopolitica Integrării Europene[Geopolitics of the European Integration], University of Bucharest Press, 2003;

- “Legitimitatea morală a Occidentului” [The Moral Legitimacy of the West] in Căderea Bagdadului. Irak: Jurnal de război [The Fall of Baghdad. Iraq: War Log], Ziua Publishing House, 2003

- “Marginalii la o paradigmă a cunoaşterii sociologice” [Marginalia on a Paradigm of Sociological Knowledge], in C. Constantinescu (ed.), Sociologie, etică şi politică socială [Sociology, Ethics and Social Policy], University of Piteşti Press, 2001;

-“Nicolae C. Paulescu” in Enciclopedia valorilor reprimate [The Enciclopedy of Repressed Values], Pro Humanitate Publishing House, 2000Important