CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR - LICENTA SESIUNEA septembrie 2018

INSCRIERI: 6 septembrie 2018  – ORELE 9,00 – 14,00 (SECRETARIAT)

EXAMEN DE LICENTA:
PROBA A (EXAMEN SCRIS) :  7 septembrie 2018
Afisarea rezultatelor :  7 septembrie 2018
Depunerea eventualelor constestatii :   10 septembrie 2018
Afisarea rezultatelor contestatiilor :   11 septembrie 2018
PROBA B (SUSTINEREA LUCRARII):   11  septembrie   2018

  Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) , original si copie xerox**
 • diploma de bacalaureat și licenţă (pentru examenul de disertatie) – original si copii Xerox**
 • certificat de naştere – original și copie xerox** (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – original si copie xerox** (dacă este cazul);
 • copie xerox  CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă/disertație*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării de licență/disertație*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie, semnat de profesorul coordonator

*fișa de înscriere la licență/disertație, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.

** original și copii xerox în vederea certificarii conform cu originalul

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala