Calendar susținere licență/disertație SESIUNEA 15–30 IUNIE 2017

CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENTA/DISERTATIE)
SESIUNEA 15–30 IUNIE 2017

INSCRIERI: 12 – 16 IUNIE 2017 (SECRETARIAT)
PROGRAM: LUNI – JOI : 9.00 - 14.00
VINERI : 9.00 - 12.00

EXAMEN DE LICENTA:

PROBA A (EXAMEN SCRIS) :
20 IUNIE 2017, ora 9.00 – Domeniul Asistenta Sociala (IF+ID)
20 IUNIE 2017, ora 12.00 – Domeniul Sociologie

Afisarea rezultatelor : 22 IUNIE 2017
Depunerea eventualelor constestatii : 23 IUNIE 2017
Afisarea rezultatelor contestatiilor : 26 IUNIE 2017, ORA 9.00
PROBA B (SUSTINEREA LUCRARII): 26 IUNIE 2017

EXAMEN DE DISERTATIE: 27 IUNIE 2017

Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) , original si copie xerox**
 • diploma de bacalaureat și licenţă (pentru examenul de disertatie) – original si copii Xerox**
 • certificat de naştere – original și copie xerox** (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – original si copie xerox** (dacă este cazul);
 • copie xerox CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă/disertație*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării de licență/disertație*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie, semnat de profesorul coordonator – lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie încărcată şi electronic la următoarea adresă: http://sas.unibuc.ro/instructiuni-pentru-predarea-lucrarii-de-licenta şi http://sas.unibuc.ro/lucrari-de-licentadizertatie (în perioada înscrierilor)

*fișa de înscriere la licență/disertație, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.
** original și copii xerox în vederea legalizării conform cu originalul

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala