Scurtă prezentare

Masterul de Antropologie si Dezvoltare Comunitară se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, urbanism şi arhitectură, litere şi ştiinţe politice. Masterul de antropologie are o puternica orientare spre antropologia aplicată şi spre practică. În primul rînd, în fiecare vară, timp de două săptămâni, studenții participă la sesiuni de practică antropologică. Cu această ocazie, ei se familiarizează cu subtilitățile metodei etnografice, experimentînd pe viu identitatea de antropolog. În al doilea rând, ei se întâlnesc periodic în cadrul Atelierului de Antropologie, ocazie cu care ajung să cunoască antropologi consacrați și, mai general, personalități și modalități suplimentare de reprezentare a lumii contemporane (film artistic și documentar, istoria artei, istorie, literatură etc.). În al treilea rând, cursurile alternează activitățile în clasă cu scurte incursiuni în teren, unde studenții exersează metode de cercetare şi dezvoltă propriile proiecte de cercetare. În al patrulea rând, masterul dezvoltă competenţe în zona proiectelor şi instituţiilor de dezvoltare comunitară, care merg de la filosofia şi analiza critică a dezvoltării pînă la familiarizarea cu scrierea şi derularea proiectelor de cercetare-dezvoltare.

Cursuri

Semestrul I

Semestrul II

Teorii sociologice; Metode si tehnici de cercetare sociologica
Etnometodologie si analiza conversatiei
Noi forme de rudenie
Antropologia infrastructurii, tehnologiei si design-ului
Rasa si etnicitate

Reprezentari etnografice
Dezvoltare comunitar-regionala
Antropologia peisajului si a mediului
Viitorul in trecut. Antropologie si science-fiction

Semestrul III

Semestrul IV

Elaborarea proiectelor de dezvoltare
Cercetare de teren/ Internship intr-o organizatie
Politici de migratie
Antropologia practicilor culinare
Cercetare sociologică avansată

Planificare si dezvoltare spatiala
Atelier de film documentar si etnografic
Antropologie economica. Promisiune, juramant, contract
Elaborare proiect de cercetare

Profesori

Liviu Chelcea (coordonator master), Anda Becuț, Claudia Câmpeanu, Călin Cotoi, Gabriel Jderu, Daniel Lățea, Angelica Marinescu, Oana Mateescu, Monica Obreja, Gabriel Pascariu, Claudia Petrescu, Raluca Popescu, Dumitru Sandu, Monica Șerban, Ioana Tudora, Narcis Tulbure

Important