Planificare Admitere master - septembrie 2016

Admitere studii universitare de master – sesiunea septembrie 2016
PLANIFICAREA EXAMENELOR


Nr Crt.

Programul  de studiu

Nr. candidati inscrisi

Data

ora

sala

Comisia

1

Consiliere in asistenta sociala

9

14.IX.2016

10,00

301

Prof.dr. Livius Manea - presedinte
Conf.dr. Gheorghița Nistor - membru
Conf. dr. Valentina Rujoiu – membru
Asist.dr. Mihaela Ștefan- secretar

2

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

3

14.IX.2016

9,00

201

Prof. dr. Doru Buzducea – presedinte
Conf. Dr. Ana Rădulescu – membru
Lect.dr. Smaranda Witec – membru
Asist dr. Marian Ursan - secretar

3

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

7

14.IX.2016

9,00

302

Prof.dr. Eugen Blaga - președinte
Conf. dr. Adrian Dan - membru
Lect .dr.  Aurelia Curaj - membru
Lect.dr.Theodora Ene - secretar

4

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

8

14.IX.2016

9,00

305

Conf.dr. Hanibal Dumitrașcu- presedinte
Lect. dr. Valeriu Fîrțală - membru
Lect. dr. Luminița Sanda Mihai - membru
Lect. dr. Monica Alexandru - secretar

5

Probatiune

2

14.IX.2016

9,00

303

Prof.dr. Ioan Durnescu- presedinte
Conf.dr.Mircea Botescu– membru
Conf. Dr. Florin Lazăr - membru
Asist. drd. Claudia Oprea – secretar

6

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

18

14.IX.2016

11,00

302

Conf. dr. Călin Cotoi –presedinte
Conf.dr. Paula Tufiș – membru
Lect.dr. Alexandra Rusu - membru
Lect.dr. Claudia Campeanu – membru
Prof.dr. Liviu Chelcea - secretar

7

Devianta sociala si criminalitate

1

14.IX.2016

9,00

301

Conf.dr. Petronel Dobrică – preşedinte
Lect.asoc.dr. Marian Badea – membru                                              
Conf.asoc.dr. Ecaterina Balica – membru
Asis .dr. Irina Zamfirache  – secretar

8

Sociologia consumului si marketing

14

14.IX.2016

13,00

103

Prof. dr. Liviu Chelcea – preşedinte
Prof. dr. Adrian Duşa – membru
Conf.dr. Raluca Popescu – membru
Conf.dr. Laura Grunberg – secretar

9

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

3

14.IX.2016

9,00

202

Prof.  dr. Gabriel Jderu – preşedinte
Prof. dr. Valentina Marinescu – membru                                              
prof. dr. Vasile Dậncu - membru
Prof.dr. Sandu Dumitru – secretar

10

Studii de securitate

2

14.IX.2016

9,00

Sala 2

Prof.dr. Dan Dungaciu - preşedinte
Conf.dr. Darie Cristea – membru
Lect.asoc. dr. Cristina Posaştiuc - membru
Lect.dr. Claudia Ghișoiu – secretar

11

Cercetare sociologica avansata

1 R.M

14.IX.2016

10,00

Cancelarie

Prof. dr. Lazăr Vlăsceanu - Preşedinte
Prof. dr. Dumitru Sandu - membru
Prof. dr. Cosima Rughiniş – membru
Asist.dr. Stan Oana Mara – secretar

Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)

4

12

Politici publice si management in administratia publica

18

14.IX.2016

11,00

Conferinte

Prof. dr. Mihaela Lambru – preşedinte
Prof.dr. Lazar Vlasceanu - membru
Prof.dr. Cosima Rughinis  - membru
Lect.dr. Cosmin Toth - secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Media de admitere la master se calculează astfel:

 1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
  2. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  3. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
  4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci)                                 
CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
-           Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
-           Criteriul II – media examenului de licenta
-           Criteriul III – media generala a anilor de studii.

Admitere master Septembrie 2016

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Situatia locurilor ramase neocupate in sesiunea iulie 2016, pentru care facultatea organizeaza concurs de admitere in sesiunea septembrie 2016


Nr Crt.

Programul  de studiu

Forma de învățământ

Capacitatea de scolarizare aprobata

Cifra de scolarizare propusa pentru studii finantate de la bugetul de stat 

Din care : romi

Republica Moldova

Cifra  de scolarizare pentru studii cu taxa

Locuri buget ocupate iulie 2016

Locuri texa ocupate iulie 2016

Locuri disponibile buget septembrie 2016

Locuri disponibile taxa septembrie 2016

1

Consiliere in asistenta sociala

IF

75

34

1

 

41

33

1

1 rom

40

2

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

IF

75

32

1

 

43

30

0

1+1 rom

43

3

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

IF

75

28

 

 

47

28

13

0

34

4

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

IF

75

24

 

 

51

20

0

4

51

5

Probatiune

IF

75

28

1

 

47

26

2

1+1rom

45

6

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

IF

75

24

 

 

51

0

0

24

51

7

Devianta sociala si criminalitate

IF

75

30

 

 

45

30

10

0

35

8

Managementul resurselor umane

IF

75

35

 

1

39

35+1
RM

39

0

0

9

Sociologia consumului si marketing

IF

75

30

 

 

45

22

0

8

45

10

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

IF

75

30

 

 

45

27

0

3

45

11

Studii de securitate

IF

75

35

 

1

39

35

16

1 R.M

23

13

Cercetare sociologica avansata

IF

75

15

 

 

60

15

0

0

60

14

Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)

IF

75

15

 

 

60

4

0

11

60

15

Politici publice si management in administratia publica

IF

75

20

1

 

55

0

0

19+1rom

55

16

Sociologia și managementul îmbătrânirii

IF

75

20

1

 

55

0

0

19+1rom

55

 

T O T A L

 

1175

400

5

2

725

305+1R.M.

81

90+5romi+1R.M

642

CALENDARUL ADMITERII STUDII UNIVERSITARE DE MASTER :
INSCRIERI – 3 – 11 septembrie 2016 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 13 septembrie 2016
Concurs de admitere (interviu): 14 septembrie 2016
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2016
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 15 - 16 septembrie 2016
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 16 septembrie 2016
Confirmarea locului*: 19, 20 si 21  septembrie 2016
Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2016
* taxele si condițiile de admitere (continutul dosarului, metodologia de admitere) sunt aceleasi ca si in sesiunea iulie 2016.

Admiterea master Iulie 2016

Facultatea de Sociologie și Asistența socială organizează concurs de admitere pentru studiile universitare de master in sesiunea iulie 2016 si septembrie 2016 CIFRA REPARTIZATA= 400 LOCURI BUGET(din care 5 romi)

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-sesiunea iulie 2016
PROPUNERI REPARTIZARE LOCURI BUGET+TAXA - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - ADMITERE IULIE 2016

Nr Crt.

Programul de studiu

Forma de învățământ

Acreditare ARACIS

Capacitatea de scolarizare aprobata

Cifra de scolarizare propusa pentru studii finantate de la bugetul de stat

Din buget pentru romi

Cifra de scolarizare pentru studii cu taxa

Cifra totala de scolarizare

1

Consiliere in asistenta sociala

IF

5468/28.07.2008

75

34

1

41

75

2

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

IF

7756/20.05.2009

75

32

1

43

75

3

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

IF

5468/28.07.2008

75

28

 

47

75

4

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

IF

5468/28.07.2008

75

24

 

51

75

5

Probatiune

IF

17913/5.11.2008

75

28

1

47

75

6

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

IF

5468/28.07.2008

75

24

 

51

75

7

Devianta sociala si criminalitate

IF

5468/28.07.2008

75

30

 

45

75

8

Managementul resurselor umane

IF

5468/28.07.2008

75

35

 

40

75

9

Sociologia consumului si marketing

IF

5468/28.07.2008

75

30

 

45

75

10

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

IF

5468/28.07.2008

75

30

 

45

75

11

Studii de securitate

IF

5468/28.07.2008

75

35

 

40

75

12

Cercetare sociologica avansata

IF

5468/28.07.2008

75

15

 

60

75

13

Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)

IF

10306/26.06.2009

75

15

 

60

75

14

Politici publice si management in administratia publica

IF

5468/28.07.2008

75

20

1

55

75

15

Sociologia și managementul îmbătrânirii

IF

 

75

20

1

55

75

 

T O T A L

 

 

1175

400

5

775

1175

In functie de locurile ramase disponibile, facultatea va organiza concurs de admitere si in sesiunea septembrie 2016
FORMA DE CONCURS / SESIUNEA iulie 2016
* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)
M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
1. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare primele 2 zecimale.
**Concurs dosare (media examenului de licenta) - pentru învaţamânt cu frecvență redusa
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 7 (sapte)
CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
- Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
- Criteriul II – media examenului de licenta
- Criteriul III – media generala a anilor de studii.
CALENDARUL ADMITERII:
INSCRIERI : 13 – 20 iulie 2016 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 20 iulie 2016
Concurs de admitere (interviu): 21 iulie 2016
Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2016 (orele 14,00)
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 22 - 23 iulie 2016
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 23 iulie 2016
Confirmarea locului*: 23, 24, 25 iulie 2016 (23, 24 iulie între orele 9,00 – 12,00; 25 iulie între orele 9,00 – 14,00)
Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie 2016

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

- cerere tip de înscriere
- eseu (de maxim 10 pagini);
- diploma de bacalaureat în original sau copie legalizata;
- diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2016) sau copie legalizata;
- supliment/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2016);
- certificatul de naştere în copie legalizată;
- certificat de casatorie în copie legalizata (dacă este cazul);
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
- chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima inscriere; 60 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

- adeverinta medicala tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- copie xerox dupa cartea de identitate
- dosar plic.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE
INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2015) până pe data de 25 iulie 2016, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2016.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (23, 24, 25 iulie 2016). NEPREZENTAREA DIPLOMEI ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.
Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2016.

Important